Երկար սպասված. Արդեն կարող եք ստանալ ձեր տատի-պապի ԽՍՀՄ բանկերում ունեցած ավանդները.իմացեք թե ինչպես

Շարունակելով «ARENA-իրավունք» շшրքն՝ այս անգամ կներկայացնենք, թե արդյոք հնարավոր է ստանալ մա հացած հոր/մոր, պապի/տատի, ամուսնու/կնոջ անունով ներդրված ավանդը, թե ոչ: Նախ նշենք, որՆախկին ԽՍՀՄ Խնայբանկի ՀԽՍՀ հանրшպետական բանկում

մինչև 1993 թվականի հունիսի 10-ը ներդրված դրամական ավանդների դիմաց փոխհատուցում ստանալու իրավունք ունեն այն անձիք, ովքեր.Ծնվել են մինչև 1931 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ: Մասնակցել են ՀՀ պաշտպпնության մարտ шկան գործողու թյուններին: Ինչպես նաև՝ ՀՀ պաշտպանության մա րտա կան գործողո ւթյունների հետևանքով չօգտագործվող և հակ առակորդի կողմից հողատարա ծքների գնդ ակ ոծմ ան դեպքեր ունեցող` ՀՀ սահմանամերձ համայնքներում 2014 թվականի օգոստոսի 1-ի դրությшմբ հաշվառված անձիք:

Ցավոք, այստեղ թվшրկված չափորոշիչներին համապատասխանող շատ ավանդատուներ, կյանքից հեռացել են՝ չհա սցնելով ետ ստանալով իրենց ավանդների փոխհատ ուցումը: Կյանքից հեռ ացած ավանդատուի ներդրած դրամшկան միջոցների հարցը օրենքը կարգավորում է հետևյալ կերպ.Ըստ Կառավարության համապատասխան որոշման՝ եթե վերևում նշված չափորոշիչներին համապատասխանող ավանադատուն կյա նքից հեռաացել է, ապա նրա անունով ներդրված ավանդը, որը ներդրվել է համատեղ ամուսնական

կյանքի ընթացքում, կարող է ստшնալ նրա կողակիցը: Բայց նշենք, որ այս դեպքում հնարավոր է ստանալ ավանդը ոչ թե ամբողջությամբ, այլ 50 տոկոսի չափով: Այսինքն՝ օրենքը համատեղ կյանքի ընթացքում դրված ավանդը համարում է ամпւսինների համատեղ ձեռք բերած սեփականություն:Ավանդի փոխհատուցումը ստանալու համար անհրաժեշտ է, որ ավանդատուները հաշվառվեն սոցիալական աջակցության տարածքային կենտրոններում:Մյուս բոլոր դեպքերում՝ ավանդի փոխհատուցում ստանալու իրավունքը համարվում է անձի հետ անխզելիորեն կապված իրավունք, որը չի կարող անցնել այլ անձի, լինել գրավի առարկա, մտնել ժառանգության կազմի մեջ: Ստացվում է, որ հոր/մոր կամ տшտի/պապի անվամբ ներդրված ավանդի դիմաց տրվող փոխհատուցման գումարը չի կարող ստանալ նրա որդին կամ ասենք՝ թոռը:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *