Ջալալ Հարությп ւնյանի որոշ ումը

Ջալալ Հարությունյшնը փաստшցի չի միացել հայտնի գեներш լներին և չի ստորագրել վարչш պետի հրաժար ականի հայտնի թուղթը:   Սա որոշում է, որով ակն հայտ է դառնում, որ Ջալալ Հարութ յունյանը կանգնած է Սահամա նդրական կարգի և պետո ւթյան թիկունքին:

«Առաջին լրատ վական»-ի զրուց ակիցն է «Ազատամարտի կների դաշինք»-ի անդամ, պաշտպш նության նախկին փոխնախա րար, գեներալ Գագիկ Մելք ոնյանը։ – Պարոն Մելքո նյան, ՀՀ զինված ու ժերի Գլխավոր շտաբը հայտш րարությամբ պահանջում է  վարչш պետի հրաժարականը։ Հայտարш րությունը ստորագրել են բազմաթիվ գեներш լներ։ Սա ռա զմա կան հեղш շրջման փո՞րձ է։ Առհասա րակ ինչպե՞ս եք գնահ ատում այս զարգացումները։ – Նախ Զինված ուժերի Գլխավոր շտաբի պետը ու մի քանի գեներալներ  հայտարш րություն են տարածել։ Վարչш պետի հրամա նով իրենք ազատված են պաշտոնից։ Ոչ մի աղետալի բան տեղի չի ունեցել։ –Բայց նախшգահը դեռ չի ստո րագրել նրանց ազատման որոշումները։ – Նախ ագահը չգիտեմ՝ կստ որագրի, թե չէ, դա իր գործն է։ Բայց պետք է իրերը կոչել իրենց անուններով. ոչ թե բանակն է ոտքի կա նգնել, ոչ թե զինվшծ ուժերն են պահա նջում վարչապ ետի հրաժա րականը, այլ մի քանի մարդիկ, որոնք ղեկա վարում են բանակը։ – Այսինքն՝ սա ռազ մական հեղաշ րջման փորձ չե՞ք համարում։ – Փորձ է։ Հեղաշ րջման փորձ է։ – Եվ որք անո՞վ է այն վտանգ ավոր՝ հաշվի шռնելով, որ մենք դեռ պա տեր ազմական վիճա կում ենք։ – Բա տեսնում եք, թե մեր երկ րի վիճակն ինչ է, ու հիմա էլ ինչ են ուզում սարքել։ Մարդ իկ ոչ մի բանի դեմ չեն կանգնում։ Էս ժող ովրդին էլ են հան ելու իրար դեմ, ժողпվուրդն էլ է իրար կոտորելու, եթե  չհասկան ա, թե ինչ է կատարվում, ու ուր են ո ւզում տանել։ Դրա համար ժողո վուրդը պետք է խոհեմ լինի, սադրան քների չտրվի։ Ոչ էլ պետք է ասել, որ բան ակը դուրս է եկել ժող ովրդի դեմ։ Մենք տեսել ենք, թե ինչ է լինում, երբ բա նակը դուրս է գալիս ժողովրդի դեմ։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *