Եվս երկու նշանակում՝ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ

Վարչապետ Նիկոլ Փաշի նյանը մարտի 5-ին որոշումներ է ստորագրել, որոնց համաձայն Վահրամ Մարտի րոսյանը և Վահագն Թևոսյանը նշանակվել են Հանրային հեռարձ ակողի խորհրդի անդամ։   Ինչպես արդեն հայտնել ենք, վարչապետի այսօրվա այլ որոշումների համաձայն․ Արա Մկրտչ յանը նշանակվել է ՀՀ վարչապետի աշխա տակազմի տեսչական մարմինների աշխատա նքների համակարգման գրաս ենյակի որակի վարչության պետ, իսկ Ռոման Սմբատյանը՝ ՀՀ վարչապետի աշխատակ ազմի տեսչական մարմինների աշխատ անքների համակարգման գրասենյակի կրթության, առողջապա հության և աշխատանքի ոլորտների համակարգման և մեթոդաբա նության վարչության պետ։
https://mediaroom.am/politics/item/21866-2021-03-05-11-42-13.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *