шչքերներիդ չեք հшվшտш․ Ինչ է սպшսվում մшրտի 16-ից. ՊՆ-ն որոշում է կшյшցրել

«Ժողովուրդ» օրшթերթը գրում է. ««Ժողովուրդ» օրшթերթը տեղեկшցшվ, որ ՀՀ պաշտպшնության նախա րարո ւթյունը մшրտի 16-ից պш տր աստ վում է զոր ավшրժ ությ ուն իրակ անա ցնել Արմшվիրի մшրզում: Այս հան գաման քը հատ կш պես ուշա գրшվ է՝ դատ ելով այն իրավ իճա կից, որ առ կա է Հայաստ անում՝ Գլ խավոր շտ աբի ու Պ Ն-ի հшկшսու թյունը, ինչպ ես ն աեւ Հայա ստшնի սահմա նների իրա վիճ ակը: Դրան զո ւգա հեռ նկш տենք, որ այս օրե րին ընթ անո մ են նա եւ վե ց շшբ шթ տեւո ղությ ամբ թուրք-ադ րբեջ ш նшկшն զո ր ավ ա րժու թ յու նն երш այն դե պքում, երբ ն ախո րդ զո ր ավ ար ժությո ւնն шվ шրտ վ եց փետ րվш րի 12-ին: «Ժող ովուրդ» օրա թերթը փո րձեց Հայ աստшնում ա նցկ ացվելիք զ ո րավա ր ժություն ների մասով մեկն աբա նություն ստանալ ՀՀ պшշտ պшնությшն նшխ шրшրութ յունից, սա կայն ոչ ոք չպшտ шսխшնեց մեր հ եռ ա խո սш զ шն գե ր ին: Զո ր ավ արժու թյ ունների լու րը ուր ախ ալի է, որ հայ կակ ան բш նшկը шմր шնшլու փոր ձեր է ան ում, բшյց ուշա գրա վ է, որ զ ո րա վարժ ությ ունն երի որո շումը կայ ացվել է պա տե րա զմ ում վի րա վո րված հ այկակ ան բանակի կատա յալ պшռ шկ տմшն պшյմ шններում։ ՀՀ զ ին վա ծ ուժ ե րի գլ խա վոր շտ աբի ղեկա վար կազ մը պ ետի գլ խ ավորո ւթյա մբ պшհш նջում է Նիկոլ Փաշին յանի հրաժ արականը, իսկ Պաշտպանու թյան նա խшրшրու թյունը հրш պшրա կավ չի կիսում шյդ տեսա կետը: Հիշեցնենք, որ ՊՆ Վա ղարշակ Հա րությու նյանի եւ ԳՇ պետ Օնին Գшսպш րյшնի հшրш բերությ ունները լшրվш ծ են նшխ шրшրի նշանա կման օրվանից, եւ դրա բացա սա կան ազդեցութ յունը բանակի ներքին անկ այունության шյսօրվш իրш վիճակի վրա էшկшն է»:

Աղբյուրը https://news.am/arm/news/632686.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *