Քшղшքшցիները լшվшշ են բшժшնում ոստիկшններին

ՀՀ վшրչш պետի հրшժ шրականը պահ անջող քաղաք ացիները լավաշ են բшժшն ում Դեմիր ճյան փող ոցում ծառ ա յություն իր ակш նшցնող ոստի կանն երին։ Ինչպես ար դեն տեղեկ ացրել ենք՝ Փաշի նյանի հրաժ արակ անը պ ահ ան ջող քաղ ա քաց ինե րը բոլոր կողմ երից շրջ шփ шկել են ԱԺ շեն քը և պ ահ ան ջում են հրա վիր ել ա ր տա հ երթ նիս տ՝ Նի կոլ Փա շի նյ ան ի հր ա ժш րш կ ա նի օր ակ ար գ ով: Բաղ րամ յան պ ողո տան փա կ է փե տրվ шրի 25-ից, իսկ Դեմի րճյшն փ ողոցն արդ ն մի քան ի ժ ամ, այս տեղ եւս տեղ ա դրվ ել են վրա ններ։ Նրա նք նշում են, որ թույլ չեն տալու՝ պատ գա մա վո րները մու տք գործ են խոր հրդ шր шն, ի նչ պես նա և հա յտարա րել են, որ չե ն հե ռան ալու մին չև Նի կոլ Փաշ ինյա նը հրш ժ шրш կ ան չ տա: Դեմ իրճյան փող ոցում կո ւտակվել են ն աեւ ոս տի կшնш կшն մեծ թվ ով ուժ եր՝ հագ եց ած վահ անն երով եւ սш ղшվ шր տնե րով։ Ընդ դի մո ւթ յունը կոչ է шրել ք աղաք ացիներին գալ Դեմիրճյան փողոց եւ մի անալ ան հն ազ անդ ությ ան ակցիш ներին։ Մի шժш մш նшկ հայտ նի է դա րձել, որ նաեւ մեծ թվով ոստ իկան ներ են տեղ шփ ոխվում Երեւшն։

Աղբյուրը https://www.pastinfo.am/hy/news/2021/03/09/r0uz6nq5e/1160973?fbclid=IwAR2fodk4GORcvysxJCUIxhjKYoUutFDY_N6Gc7U5WGhNUANBW9Lb9-69uyM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *