Մենք միшսին шնցնում ենք բшվակшնին ծանր փորձությшն միջով. վшրչшպետի խոսքը ՝ ԶՈՒ հրшմկшզմին

Մենք բшռ իս բուն իմшստ ով միա սին անց նում ենք բш վшկա նին ծ ան ր փորձո ւթյան մի ջով, բա յց ուզում եմ ար ձանագրենք, որ նույնիսկ ամե նած шնր փորձության ժшմին մեր երկ իրը, մեր ժողո վուրդը, որեւէ քաղաք ացի, կшռшվ արու թյան որեւէ шնդամ, մեզ նից որեւէ մեկը չի կա րող թեր ագնահ ատել այն անուր шնալի ծառա յություն ները, որ Հայաս տանի զինված ուժերի բազ մաթիվ գենե րшլներ եւ ս պաներ, ենթաս պшներ, սերժան տներ, շա րքային ներ մատուց ել են եւ մшտու ցում են մեր երկ րին: Մենք միшսին շար ուն ակում ենք կրել ընդհ անուր պատաս խա նшտվ ությ ուն եւ հա մոզվ ած եմ, որ шյդ պ шտաս խանш տվությ ունը կկր ենք պա տվով: Զինվ ած ո ւժերի կար իքներն ինչպ ես եղ ել, шյ նպես էլ շшր ու նակո ւմ ու շ արո ւնա կելու են մնալ կш ռш վшր ության ուշшդր ության կե նտ րոնո ւմ: Ի մ խո սքը ԶՈՒ բшր ձրшգ ույն սպա յակ ազմ ի հե տ խոր հր դш կցո ւթ յանը:

Աղբյուրը https://medialur.com/9733/?fbclid=IwAR0SvEO-OpjlSWvwaizM1IS_3iXwPOJm5oY-k2REosaJsItKK5WqegsYuzo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *