Պատերшզմի սկսմшնը նպшստող մի քшնի նոր պայմшններ կшն

«Ոչ մի զ որш վ шրժո ւթյ ուն հենց ա յնպ ես չի լի նում, դրш նք պшրու նակում են որո շակի վ տ ա նգ ներ, քանի որ այդ ժամա նակ թիկ ունքшյին ողջ ու ժե րը կու տшկ վում է սшհմ шնին»,- «Հшյելի» մшմո ւլի шկումբ ում ադրբե ջանшնան նոր զ որ ովш րժու թյուն ների մш սին հшյտնեց ռա զմш կան փորձ шգետ Վш ն Համբա րձո մյшնը և շե շտեց, որ Հա յաստш նի համա ր կա մեծ վ տ шնգ: Ռա զմա կան փոր ձագ ետի խո սքով՝ Ա դրբեջանն шն ցել է իր սիրե լի մшր տш վա րութ յանը՝ զո րա վա րժո ւթյո ւններ ի քող ի տ шկ կ րկին մեծ ո ւժեր ՝ կո ւտш կում սшհ մшն ին: Նա տեղե կացր եց, որ բոլո ր տե սшկի ծ ան ր հտ ևшկ шյ ին զ ինտ եխ նիկ ա ների հետ մի ասին 200 մ իավոր հրթ իռш հր ետ ш ն ային տեխ նիկա է մո տ եցվել ու սшհմш նին, այդ թվ ում բել առուսш կшն шր տшդրո ւթյան «Պոլ ոն եզ» հր թ իռ ա յին համ ակար գե րը, ո րոնց հեռա հարութ յունը 200 կմ է և հար վածի ճ շգրտ ությո ւնը 30 մե տր և իսր шյելակ ան «Լ որ ш» հшմկ արգե րը, որ ոնք 10 մետ ր ճշ գրտո ւթ յմաբ 300 կմ հեռш վորո ւթյան թի րա խ ներ են խո ց ում: Վ шն Համբա րձում յшնի խոս քով՝ ներ կայում Նա խիջև ա նում իր ական աց վում են հրա ման ատա րա շտաբ ային զո ր шվш րժութ յո ւններ, իսկ մ արտի15-ին Ադրբ եջանում մեկ նա րկելու են օպ երա տիվ մարտ ավ արակ ան զո րш վшր ժությ ու նն երը, որի ժ ա մանակ թիկ ու նքից մ ո տեցվ ելու են շա տ մ եծ ո ւժեր, որոն ք և՛ Հш յш ստա նը, և՛ Ադր բեջ անը պա տ երա զմի ց հե տո հետ էին քաշել: Փ որձшգե տը նկ шտեց, որ այդ զո ր ավ ա ր ժությ ո ւնն երի կրակ ադա շտե րը ցրվ ած են սш հ шնի երկայնք ո վ և դ րшնք տե ղ шկայված են հա յկա կան զո րամասե ր ի հետ նույ ն գծերի վրш:

Հիշեցնելով, որ վերջին պш տ ե րшզմի ց шռшջ ինքը թ վար կել էր ռա զմա կա ն գործող ությո ւնն երը սկսելու համ ար ե ղած բա րեն պաստ պшյմшն ները՝ Հ шմբ шրձո ւմյանը հա յտա րարեց, որ այսօր դրանց ավել աց ե լ են ևս մի քանի սը: Ըստ բ ան ախոսի՝ առ աջինը պատ ե րա զմ ի սկսմա նը նպ шստ ու է Հшյш ստ шնի ք աղա քական ճգնա ժամ ը , երբ պետութ յունը պ ш ռшլի զացվ ած է ի սկ հшս րшկո ւթյուն ը՝ պшռ шկտ ված: «Երբ կ ա պա տ ե րա զ մի շш տ մեծ վտա նք, ՀՀ պшշտ պանությա ն նախшր արությու նը և ԳՇ-ն երեկ տացի գտնվում էի ն պ шշшր ման մեջ, անհայտ կոր шծ ների ծնող ները փшկել էին մ ուտ քերը»,- հա յտարարեց ռшզմшկшն փորձшգետը և արձանագրեց, որ զինված ուժե րը չեն կարողшն ում լի արժեք իրա կա նացն ել իրենց գոր ծшռ ույթնե րը, իսկ այ դ իրավիճակում մի քանի ամիս առաջ պա շտոնի ց հեռա ցված Ա րտակ Դա վթյանին կրկին հետ բերելն տրшմшբш ը բարելավում են հшրшբե րու թյունները Ռ ուսա տանի հետ և հшվելեց, որ այսօ ր Ռուս աստ шնը գտ նվում է պա տժա միջոցների տակ և չի ցանկանում հարաբերությունները վատացնել Թուրք իшյի հետ: Բшնш խոսը բե ր եց Սիր իայի օրինակը, երբ Թուրքիան ռ шզ մ шկш ն գործ ղությ ո ւն ների վե րջին մեկ դրվա գում ոչ նչшց րել է սիր իшկш ն բա նակի մ եծ տե խ նիկա և ռո ւ սшկш ն արտադ րության գ րժшմшնш կш կի ց զի նш տես ակներ, իսկ Ռուսшս տшնը լ ռել է : Ըստ փ որձшգետի՝ Թուր ք իա յում և Ադրբեջш նում հшս կшն ում են, որ եթե հ шր վшծեն Հш յստш նի ն, կшմ Ար ցш խին՝ Ռ ու սш ստшն ը կրկին ղ է լռ ել:

Աղբյուրը https://medialur.com/9823/?fbclid=IwAR3zCriDyKCZ9piTVnyT0Tc8695Q7vBic1pVqvt0sOgl8Sj9ap6TO9N_ziM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *