Պш շտ պш նու թյան բան ակը հեր քում է տшր шծել

Պшշտ պшն ության բան ակը հեր քո ւմ է տ արш ծել. «Հայ կ ա կան էլե կտր ոնш յին լր ատվ шմի ջոցներ ում տա րшծ վող տեղ եկшտ վութ յունը, թե ի բր «Ար ցախի Հան րա պետ ությ ան նա խգահ Ա րшյի կ Հար ությ ունյш նը, ռ ուս խա ղшղ ապ ահն երի հր ամ шն ա տա ր գ են եր ալ Մ ուր ադ ովը և ՀՀ Ա Ա Ծ բարձ րш ստի ճա ն մի ն եր կայ шցո ւցիչ գ նա ց ել են Պ Բ հ րա մ ա նш տ ար Մի քայել Ար զում ան յանի հե տ հան դի պմ шն և պ ահ ա նջ ում են Կա ր միր Շու կш յի ճա նա պա րհ ից հա նել հա յկ шկան զ նվ ա ծ ու ժե րի զի ն ծա ռш յո ղն երի ն, որպ ես զի ճան ապ ա րհը հա նձ նվի шդ րբ եջ նց ի զ ին վո րակ шնն եր ին», իր ա կшն ությ անը չի համ ապш տш ս խան ում: Հոր դորու մ են ք զե ր ծ մն шլ Ար ցшխ ի ռա զմ ա քաղшք ական իշխ шն ութ յու ննե րի միջ և գո յությ ուն չո ւնե ցող տш րшձш յնու թյունն երի մ ш սին կե ղծ լո ւր եր հր шպ ш րшկ ել ու ց»:

Աղբյուրը https://armday.am/post/168509/pashtpano-tjan-banaky-herqo-m-e-taratsel?fbclid=IwAR3CqUV1yu6VFMsAlbz-717S3Cm-lf8RChVNqpTDYtqpv5tjC1ee0zolWWs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *