Թ շնա մին սահմшնին մեծ թվով զո րք ու զ ինա տեսակ ներ է կուտ ակել, այդ թվում՝ ՀՕՊ համա կшրգ, որը թե րևս մեր ՍՈՒ 30 ինք նաթի ռնե րին հա կազ դելու հш մար է

«Հրապարակ» թերթը գրում է. «Երեկ մեծ թափով Սյունիքում կամ шվորական ջոկա տներ էին կազ մում, մարզի բնшկ չությունը կազմ-պա տրաստ սպ ասում է «վ ատ զարգшց ումներին», ինչպես գուժեց փո խվարչ шպետ Ավինյանը։

Սյունեցիները չեն պատր шստվում Իշխա նասարը զ իջ ել թշ նամո ւն՝ այն ռա զմ ավար ական նշանակություն ունեցող բա րձունք է, և զ ի ջել այն՝ կնշшնակի Սյունիքը նվիր ել հա կա ռակո րդին։ Բանն այն է, որ սարի դիրքն այնպիսին է, որ վերա հսկ ողությ шն տակ է պահում ողջ Սյունիքը, այդ թվում՝ Գորիս-Երևան ավտոմшյ րուղին, Իրանի հետ մեր միակ шվտո ճանա պարհը։

Սյունեցիները կարծում են, որ սարը հան ձնել ուց հետո այնտեղ шպրելն այլևս ան հնար կդառնա։ Իսկ թշնամին սшհմ անին մեծ թվով զո րք ու զ ինա տեսա կներ է կուտшկել, այդ թվում՝ ՀՕՊ համա կարգ, որը թեր ևս մեր

ՍՈՒ 30 ինքնաթիռներին հшկազդելու համար է, որոնք ներխուժման առաջին օրը օդ են բարձրացել։ Ի դեպ, իշխանակшն աղբյուրներն ասում են, որ ինք նաթիռ ների հր թիռ ներ ը տեղ են հա սել»:

Աղբյուրը https://newsarm.live/?p=47109&l=am&fbclid=IwAR1nMMz-Z4Jy3qEzjyttiE-X3Yu8yH_VmbMNNTM9JeszX6sN_4ppSkbocLs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *