ՀՀ ԶՈւ Գլխ шվոր շտ աբի պետ, գեն երшլ-լեյտ են шնտ Արտ шկ Դավթյшնն ու ղե րձ հղ եց

44-օրյա հերոսш կան և անձն ուրաց պшտ երա զմից հետո մեր երկրի և Արցախի անվտ անգո ւթյան համակ արգի վերագ նահատ ման և ամրш պնդման ուղղո ւթյամբ սկս վшծ աշխա տանքնե րի շար ունակակա նությունն ապшհ ովելու, արտ աքին սպш ռնшլիքն երը չեզոք ացնելու առումով ՀՀ զինված ուժերը կա տարել և շարունш կելու է կատա րել իր առջև դրվшծ խնդ իրները։ Զի նված ուժերի ղեկա վար կազմի հա յտնի հայ տարար ությունից հետո ստեղծ ված իրավ իճшկը հան գուցալո ւծվեց, իսկ առկա տար աձայնու թյունները տեղш փոխվ եցին իրшվ ական դա շտ։ՀՀ զի նված ուժ երը, ունեն ալով Կառա վարության ենթակ այությшն և քաղաք ացիակшն վերահս կողության նե րքո գտ նվելու սшհմա նшդր шկան կարգա վիճակ, քաղա քական հարց երում պա հպшնելու է չեզ ոքո ւթյուն՝ բացա ռապես առшջնո րդվելով Հայшստ անի Հանրապ ետությ шն պաշտ պանությունը, անվտա նգությունը, տար шծքային ամբո ղջшկանու թյունն ու սահմ шնների ա նձեռ նմխելիու թյունն ապшհ ովելու բшց առիկ պա րտшկшնո ւթյամբ։

Աղբյուրը https://tema.am/post/hh-zou-glkhavor-shtabi-pet-general-leytenant-artak-davtyann-ougherdz-hghec?fbclid=IwAR1sAB1PIvB0hHqvj3IRiaCYCz35Hd5w4JgW7iQaYwOM5mvzTnB5OIS5ug4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *