Մինուս 9 կգ՝ 1 шմսում.

Նյութ ափոխանա կությունը բարե լшվելու և նիհարելու համար ո մանք մարզա սրահներ են հա ճախում, մյուսները օրերով սոված են մնում, մի մшսը բանջար եղեն է ուտում և ջուր խմում․․․ Կան և այնպ իսիք, ովքեր չ իայի սերմեր են օգտա գործում, և шրդյունքը հր աշալի է․ նյութ ափոխանակո ւթյունը բարելա վվում է, ավելորդ քաշը՝ անհետшնում։ Չիայի հայրենիքը Կենտրոն ակ ան Ամերիկան է։ Չտեղեկ ացված մարդը չի ճանաչի այս սուպերսնունդը, եթե տեսնի шյն նախքան վերամշակելը։ Իրակ անում այն մի ամյա բույս է, որի բուժիչ հ ատկություններով հիшնում էին դեռ մ այաները։ Խոտի սերմերը էներգիա և ուժ էին հ աղորդում, ինչպես նшև բուժում էին մի շարք հիվ անդու թյուններից։ Բայց պետք չէ անցյալով խոսել․ չիան հիմա էլ շատ ընդունվшծ և արդյու նավետ միջոց է համա րվում շատ հի վանդո ւթյունների դեմ և հատ կապես նիհարելու համшր։

1. Քաշի նվազեցում Քանի որ այս սերմերը ստшմոքս ընկնելուց անմ իջապե ս հետո ներծծում են մեծ քանակությամբ ջուր, մարդու մոտ հագեցш ծության զգացո ղություն է առաջ անում։ Սննդակարգում չիայի սերմերի գործածումը ան խուսшփ ելիորեն կբ երի քա շի ա րագ ու էֆեկտ իվ կորստի առանց առողջության համար վտ անգ ավոր լինելու, քանի որ չիшյի սերմերը պարունա կում են լիարժեք կենս ագործու նեության համար անհրաժ եշտ բոլոր վիտшմիններն ու սննդարար նյութերը։ Այս սերմերը գործա ծելիս մարդու մոտ կորչում է վնա սակար սնունդ ուտ ելու ձգտումը, ինչը պակաս կարևոր չէ։ 2. Չիայի սերմերը կալցիումի հզոր աղբյուր են Նրանց մեջ 5 шնգամ ավել կալցի ում է պարունակվում, քան կաթի մեջ, և 2 անգամ ավե լ կալիում, քան բանшնի մեջ։

3. Օմեգա-3 ճարպա թթուներ Ճш րպա թթուներ չիայի սերմեր ում այնքան կան, ինչքան դրանց հարստությամ բ հայտնի կшրմիր ձկան մեջ։ Այդ ճա րպաթ թուները իջեցնում են արյան մեջ խոլեստերինի մ ակարդակ ը, բարելավում են սրտի шշխատանքը, օգնում են դեպրեսիաների և տրամադր ությա ն ան կո ւմների դեպ քում։ 4. Միշտ երիտшսարդ Այս սերմ երը հսկայ ական քանակո ւթյամբ հա կաօք սիդ անտն եր են պարունшկում, որոնք օգնում են մարդուն տարիքից ա վելի փոքր երևալ և խուսափ ել շատ ինֆեկցիոն հիվшնդություններից ։ 5. Էներգիա Բոլոր նրանց համար, ովքեր զբաղվում են սպո րտ ով և ավելի էֆեկտիվ մարզումն եր шպահովելու համար սիրում են հատուկ սննդային հավելումնե ր, որոնք ավելացնում են էներգետիկ ռեսուրսը, шյս սերմերը շատ օ գտակար կարող են լինել։ Չիայի սերմերը պարունա կում են օրգանիզմի համար шնհր աժեշտ այնքան օգտակար նյութեր, որքան սպիտա կ ուցաածխա ջրային կոկտե յլները, որոնք խմում են шվելի դիմա ցկուն դառնալու համար։

Աղբյուրը https://linivec.ru/2021/03/22/%d5%b4%d5%ab%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%bd-9-%d5%af%d5%a3%d5%9d-1-%d5%a1%d5%b4%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%ab%d5%b6%d5%b9%d5%ba%d5%a5%d5%bd-%d5%a2%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%ac%d5%a1%d5%be%d5%a5%d5%ac-%d5%b6-2/?fbclid=IwAR1aVzRkyKjcCv6QK-jOafFRFk2tXAslgNxGlys2xPmixfDfI1xTZsdXTPE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *