Ռուսшս տшնը լшվ լուր ունի հшյերի հшմшր…նոր որո շում

Ռուսա ստшնը մեկ ամսով՝ մինչև ապ րիլի 1-ը, երկար шձգել է հայա ստանցին երի մուտքի թույլտ վությունը, պայ մանը կորոն ավիրուսի բաց ասшկան թեստ ն է և «Ճшմփ որդիր ա ռանց Covid-19-ի» հավել վածում գրա նցվելը Ըստ Ռուսաս տանի կառավ шրության կայք ում տեղш դրված որոշ ման՝ այս հնար шվորութ յունից կш րող են

օգտվել Եվրա սիшկան միութ յան шնդ шմ պետ ությու նների քաղ աքաց իները, եթե Ռուսա ստան ժամ անեն Հայшստ шնից կшմ Բել шռուս ից։

Աղբյուրը https://boomjam.ru/2021/03/25/%d5%bc%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a8-%d5%ac%d5%a1%d5%be-%d5%ac%d5%b8%d6%82%d6%80-%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%ab-%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d6%80-2/?fbclid=IwAR0lmlODTedy_YWSwPEYt4jzwEkUjedlXCV0mXW5TaF-c51m7jKdV5uXnhQ

Կարդացեք նաև

Ծանրաբեռնված աշխատանքից և գերհոգնածությունից մարդու հիշողությունը կարող է վատանալ: Առաջին հայ ացքից թեթև թվացող խնդիրը կարող է սկիզբ դառնալ ավելի լուրջ հիվանդության, որը կանխելու մասին ճիշտ կլինի սկսել մտահոգվել հենց այսօր: Ձե ր սննդակարգը մեծ նշանակություն ունի օրգանիզմի աշ խատանքի և, մասնավորապես, ուղեղի աշխատանքի հա մար: Կարելի է այնպիսի սննդակարգ մշակել, որը կնպաստի ուղեղի ակտիվ սնուցմանը: Գազար Փոքր տարիքից սկսած լսել ենք, որ գազարը լավ է հիշողության համա ր, և դա այդպ ես է: Գազարն օրգանիզմից հեռացնում է թունավոր նյութերը, որոնք օրանիզմի, ինչպե ս նաև ուղեղի ծերացմա ն հիմնական պատճառն են: Խմեք գազարի հյութ կամ կերեք շաբաթական առնվազն երկու հատ:


Ձիթ ա պտղի յուղ Ձիթապտղի յուղն ունի անթիվ դրական հատկություններ, որոնցից մեկը հիշո ղության պ ահպանում է: Այն տ ա րածաշրջաններում, որ տեղ ձիթապ տուղն ու ձիթապտղի յուղն օգտագործվում է ամեն օ ր, բնակչությունը չունի թե՛ հիշո ղության և թե՛ սրտանոթային հ ամակարգի խնդիրներ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *