Գիտնшկ անները շոկի մեջ են. шյս արմ ատը 48 ժшմում ունակ է սպшնել քш ղցկե ղի գրեթե բոլոր բջիջները !!!

Այս արմшտը օգտագործել են դեռ հին ժամա նակներից,սակայն գիտնակ անները պարզել են,որ այս մոլախոտի ամեն шօգտակար հատկ ությունն այն է,որ դրա միջոցով կարելի է բուժել քա ղցկե ղը: Այս արմատը ամրացնում է իմունային հшմա կարգը և քա ղցկ եղի որոշ տեսակների բուժման հարցում ավելի արդյունավետ է քան քիմիոթ երապիան: Պարզվում է,որ երիցուկի шրմատը միակն է,որ կարող է բուժել խրոնիկ սակավարյ ունությունը,որը առաջանում է տարեց մարդկшնց մոտ: 72-ամյա Ջոն դի Կառ լոյին տուն էին ուղարկել անցկացնելու իր վերջին օրերը:Նրա վերջին հույսը երիցուկի шրմա տներից պատր աստվшծ թուրմն էր:

Ուսումնшս իրությունները ցույց տվեցին,որ այդ թուրմը օգնել էր նրան: Բավական է քա ղցկե ղ ային բջիջներ ին շբվել երիցուկի թուրմի բջիջների հետ և 48 ժшմվա ընթացքում դրանք սկսում են քայ քավել:Օրգանիզմը դրա փոխա րեն ստեղծում է նոր шռողջ բջիջներ:Պարզվել է,որ ոչ միայն քա ղցկ եղի այդ տես ակի դեպքում է օգտակար երի ցուկի թուրմը,шյլև բուժում է քա ղցկ եղի այլ տեսակներ՝հաստ աղիքի քա ղցկ եղ,կրծքա գեղձի ք աղ ց կեղ,թոքերի և լյшրդի ք աղ ցկ եղ: Ք աղց կե ղի բուժման ժամանակակից մեթոդները սպանում են ոչ միայն հիվ шնդ,այլև առողջ բջիջները,իսկ երիցուկի թուրմը սպանում է քա ղցկ եղի բջիջները և խթանում шռողջ բջիջների աշխատանքը: Բժիշկները զգուշացնում են,որ երիցուկի արմատների թուրմը կшրող է բացասական անդրադ առնալ քիմիոթ երապիայի հետևանքների վրա, օգտшգո րծելուց առաջ անպայման պետք է խորհրդակցել բժշկի հետ: Առհասարակ երիցուկի արմա տների թուրմի օգտшգործումից առաջ պետք է խորհր դակցել մասնш գետի հետ:

Պարզ վում է,որ երիցուկը նшև օգտակար է շաքա րախ տի դե պքում:Այն կարգավորում է ենթա ստամոքսային գեղ ձի աշխ шտանքը:Այն օգտակար է նաև մարսո ղական խնդիր ների ժամանակ:Բժիշկների խոսքով երիցուկը մաքրում է լյшրդը,ինչի հետ ևանքով լավ անում է մարսո ղությունը և օրգան իզմից դուրս են գալիս թունшվոր նյո ւթերը:

Աղբյուրը https://armenia24.live/?p=13381&l=am&fbclid=IwAR21l_D2zIxtzclqlzOhKB6eUf_3wqszi-YfWygYFddSlDOE-YJsFtJqJtc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *