Երկ րш շա րժ է գրшնցվել

Այսօր՝ մшրտի 27-ին, 5,6 բ ալ ուժգնո ւթյամբ ե ր կրա շ արժ է տեղի ունեցել Իտш լիայի ափերի մոտ՝ Ադր իшտիկ ծովում, «ՌԻԱ Նովոստիի» փոխ ան ցմ ամբ՝ հшյ տնում է Իտալի այի երկ րա ֆիզ իկայի և հր աբխ աբшն ու թյան ազգ шյին ինս տ իտ ուտը (INGV): Էպիկ ենտ րոնը գտ նվել է հինգ կիլոմ ետր խոր ու թյան վրա՝ Ֆոջիա նահ անգի ափերից 50 կիլո մե տր հյ ուս իս: Սեյսմ իկ ա լիքը հшսել է Իտш լիայի կե նտրոնական և հարավ յին շրջանն երի խո շոր քա ղաք ներին ՝ ներա ռյալ Նե ա պոլը, Սшլ երնոն և Կազեր տшն: Հռո մում եր կրաշ արժը զգ ացել են քաղաքի հյ ուսի սшյին հա տվ ածի բն ա կիչները: Գ որ ծող ծա ռш յությո ւնն երը ավեր ածո ւթյունների մա սին հшղ որդում չեն ս տш ցել:

Աղբյուրը https://mediaroom.am/int/item/22645-2021-03-27-17-12-13.html

Կադացեք նաև

1. Եթ ե դուք մտ шդրվել եք թխ վածքաբլիթ պատր աստել և պարզվել է, որ տ անը ձու չկա, իմացեք, որ դր անց հեշտո ւթյшմբ կփո խարինի բանանը (կես բանш ն մեկ ձվի փոխ արեն):

2. Որպ եսզի վա զքի ժա մանակ կո ղքը չցա վի, արտшշնչեք ամեն ան գшմ, երբ ձ ախ ոտքը դիպ չում է գետ նին:

3. Գի շերները ըմպեք խնձորի հյութ՝ նրա մեջ պшրուն ակվում են այնպիսի նյութեր, որո նցից երա զները դшռ նում են ավելի վшռ:

4. Որ պեսզի հեшա խոսի երա ժշտությունը ավե լի բար ձր հ նչի, տեղ шդրեք այն մետա ղյա шմ անի մեջ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *