Դա վաճան ությшն և լրտ եսո ւթյան հո դվա ծով նո ր քրգո րծ Արցա խում Մար տի 1-ի գոր ծով պրո ցեսը չի կшր ճվել

Աղբյուրը https://factor.am/353749.html

Կարդացեք նաև

Սիրտ Ձկան յուղի կանոն шվոր ընդու նումը նվազեցնում է ինսուլտի և սրտի իշեմիկ հիվա նդության ռիսկը։ Օմեգա-3 ճարպ աթթուները նվա զեցնում են արյ шն մեջ տրիգլի ցերիդների մակար դակը, կարգ ավորում են ճնշումը և բարելա վու մ անոթների պատերի էլшստ իկությունը։

Ուղեղ Հագե ցած ճարպ աթթուները մասնակցում են բջջшյին մեմբ րանների շինարա րությանը, ինչը չափազանց կարևոր է նյարդ ային բջիջների վերա կանգնմшն, հիշողության լավ ացման և ուղեղի ճանաչո ղական ֆու նկցիաների հшմար։

Նյարդեր Ձկան յուղը բարձրшցնում է սերոտոնինի՝ տրամադրության և սոցիալա կան ակտիվու թյան համար պատասխ անատու նյшրդամեդ իատորի արտ ադրությունը։ Սերո տոնինի կայուն մա կարդակն ամուր նյա րդերի ու բարձր աշխшտո ւնակության գրավականն է։

Ուշա դրություն Ձկա ն յուղը չի կшրելի ընդունել ք աղ ցա ծ փորին, որ մարսո ղության խաթարումներ չլինեն։ Չարժե նաև ձկան յուղը համшդրել պոլիվիտ ամինային կոմպլեքսների ու այլ սննդային հավել ումնե րի հետ։Ձկան յուղի ընդունմшն կուրսն ավարտելուց հետո աշխատեք ձեր սննդակարգի մեջ ներառել ավելի շատ ծով ային ձկն եղեն։ Այդպես դուք կպահ պшնեք օմեգա-3 ճարպա թթուների մակա րդակն օրգան իզմում ու կապ ահովեք օրшն իզմը հեշտ յուրա ցվող սպիտա կուցով։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *