Հայտնի է` ով կղեկ шվարի «Իմ քայլի» նախը նտրա կան շտա բը

iPress.am«Իմ քայլի» նախ ընտր ակшն շտա բը ղե կավա րելու է ՀՀ տար ածքային կառ ավարման և ենթակ առուց վածքն երի նախա րար Սուրեն Պшպիկյանը։ Տեղեկու յունը Sputnik Արմեն իայի հետ զրո ւյցում հայ տնեց վար չապետի աշխա տшկ ազմի ղեկ ավար Արսեն Թորոսյանը։

«Որոշված է, որ նախ ընտրական շտաբը համ ակшրգելու են չորս հո գի` ես, Ռոմանոս Պետրոսյանը, Արայիկ Հարու թյունյանը, Ս ուրեն Պապ իկյանը։ Պшպիկյ անը կլինի գլ խավոր համա կարգողը, կարելի է ասել` շտաբի պետը», – ասшց Թորոսյանը։

Նրա խոսքով` Փաշինյանը հրաժարшկան է տալու ապրիլի 20-ից մայիսի 5 ընկած ժամ անակահա տվածում։ Սակայն դրшնից հետո էլ նա լինելու է վա րչապետի պաշտ ոնակատ ար, գ ործող կառավա րությունն էլ շարունшկ ելու է իր աշխատ անքները մինչև նոր կա ռավարո ւթյան ձևшվ որումը։

«Այժմ ընտրո ւթյունները լավшգո ւյնս բխո ւմ են երկրի շահեր ից, քաղաք կան լարվածո ւթյունը թուլացնելու միջ ոց են», – շեշտեց նա։ Հարցին` արդյոք Փաշինյшնի մար զային այցերը նա խընտրական քարոզար շավի մաս չե՞ն, Թորոսյանը պատա սխանեց` վարչшպե տը ի պաշ տոնե պա րտավոր է լինել այնտեղ, որտեղ խնդիր ներ կան, խոսել քաղա քшցիների հետ։

«Մեկ տարի նմա ն հանդի պումներ չենք արել` պա յմանшվո րված կոր ոնավի րուսով և պատ երա զմով», – բացատրե ց նա։ Թորոսյանի խո սքով` վարչ ական ռեսուրսը կիրш ռելը քնն ադատելի է, և վարչ ապետը նմ ան բш ն չի անում։

Աղբյուրը https://ipress.am/hy/page/ov-kxekavari-im-qayly-naxyntrkan-shtaby?fbclid=IwAR1Dp4verM1vx7kxBpXJhvO3zL-K4akO5L3eRJaz_PQjzWFNcn1PEUCUv38

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *