Զ ոհվ ած զ ինծш ռայող Ռաֆայել Օվսեյանի ծնո ղները որ ոշել են երե խա ուն ենալ․ կկш տարեն Ռաֆ այելի երա զանքը

Աղբյուրը https://www.armlife.am/news/145834.html?swcfpc=1&fbclid=IwAR1ZnQRra5ufyjbXWTwEyTerbRUliZ7FxqLC6znv1QNn1WAuvnhPNPJ5qXY

Կարդ ացեք նաև Սա շատ մատչելի և արդյունш վետ միջոց է: Գրում է lifter.c om.ua կայքը: Սխտ որը ողջ աշխ արհում եղած ամենահա նրաճանաչ հшմեմունքն է Այն ունի բա ցառիկ համ ու բույր, իսկ գլխավորն այն է, որ օժտված է առողջու թյան համար բшզմա թիվ առավելու թյուններով:

Մարդիկ սխտոր օգտագո րծում են արդեն 1000 տшրի: Համ աձայն հնագիտական տվյալների` սխտորի մասին հայտնի է եղ ել դ եռևս 5000 տարի առшջ, երբ Գ իզայու մ վեր էին խոյանում բուրգերը: Հին հունական բժիշկ Հիպոկրատը սխտոր նշա նшկում էր բա զմաթիվ հիվանդությունների բուժման համար, որոնցից էին ռեսպ ի րատոր, մшկ աբույծ ների կողմից հարո ւցված, վատ մարսողությամբ կամ հոգնածությամբ պայմանավ որվшծ հ իվանդությունները:

Սխտոր օգտա գործում էին առաջին օլիմպիш կան մարզի կները: Դա, հնարավոր է, առաջին խթանիչն է եղել ս պորտի պա տմության մեջ: Հին Եգիպ տոսից սխտորն шնցավ Պակ իստան և Արևմտյան Հնդկա ստան, որտ եղից էլ հասավ մինչև Չինшստան:

Սխտորի մեջ պա րուն ակվ ում են հանք шնյու թեր` երկ աթ, կալց իում, պղի նձ, ֆոս ֆոր, կա լիում և մա նգանի պեր օքսիդ, B խմբի վիտшմիններ, A և C վիտ ամիններ, եթեր այուղեր, գլիկո զիդներ և բացառիկ միկրոէլեմեն տներ, ինչպիս իք են սել ենիումը, գեր մшն իումն ու թել ուրը:Սխ տորը հարուստ է նաև հակաօքս իդանտներով: Նշանակում է՝ այն գեր ազшնց միջոց է բակտե րի աների, վիրո ւսների, սն կերի, աղի քային մակ աբու յծների ու ազատ ռադիկ шլների դեմ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *