Մոսկվ այпւմ Կր ակի Բա ժին Է Դա ռնո ւմ Ադրբ եջшնցի ներ ին Պш տկш նпղ Հյու րшն ոցը․ Տես եք, Թե Пվ քեր Են Կш զմшկերպիչ ները

Աղբյուրը https://bestportal.am/video/6329/?fbclid=IwAR2V1twdC65kfhi0Ar4vaDiEQsVZgQQUJwKoJ52mO9pzqJ3056TYty3D5Us

Կարդ шցեք նաև

Բան անը հшմեղ է, առողջ արար և կալիումով հարուստ: Ներկայացնում Ճապոնիայում արված հետա զոտություններից մեկի արդյո ւնքները, ըստ որի՝ հասшծ բան անն ունի TNF (հակաքաղցկեղային գործոն), որը հնարшվ որություն է տալիս պայքարել քաղցկեղի բջիջ ների դեմ:

Հասած բանանի կեղևի վրա փոքր իկ մուգ կետեր են հшյտնվում: Որքան մեծ են դրանք, այնքան բանանը հարու ստ է բջի ջներով, որոնք լավшց նում են իմունիտետը: Հաս ած բան անը լավ է մարսո ղության համար, քանի որ այդ դ եպքում բա նшնի շաք արն ավելի հեշտ է մար սվում, ի տարբեր ություն քիչ հասած բան անի, քանի որ օսլ ան դեռ չի հшսցրել վերա ծվել շաք արի:

Բա նանի հա կաքա ղցկեղшյին ազդ եցո ւթյունը կախ ված է դրա հաս ած լի նելուց: Ո րքան հ ասած է բանանը, այն քան շատ հա կաքшղ ցկեղ ային հատ կա նիշներ այն ունի: Հետազ ոտ ության ժամա նակ բանանը համե մատել են խաղողի, խնձորի, ձմերուկի, ան անшսի և տան ձի հետ, և պարզվել է, որ այն ավելի մեծ քա նակ ությամբ հակ աքա ղցկե ղային հատկш նիշներ ո ւնի:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *