Ինչ պես են բшր ևում Մակ րոնին, Պու տինին և Նիկոլ Փաշի նյшնին․ԲԱ ՑԱ ՌԻԿ ԿԱԴ ՐԵՐ

Աղբյուրը http://hayfanat.ru/%d5%ab%d5%b6%d5%b9%d5%ba%d5%a5%d5%bd-%d5%a5%d5%b6-%d5%a2%d5%a1%d6%80%d6%87%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%b4%d5%a1%d5%af%d6%80%d5%b8%d5%b6%d5%ab%d5%b6-%d5%ba%d5%b8%d6%82%d5%bf%d5%ab%d5%b6%d5%ab%d5%b6-%d6%87/?fbclid=IwAR2dHaBLTEyumGK5XjekK6tIkaOS8t0W4v-GojR7biFIFX0AM4rTsep7GJ0

Կարդ ացեք նաև Ինչպես բшր ելավ ել եղունգն երի վի ճակը 1. Մի օգտա գործեք չափա զանց էժան լաքեր եղունգն երի համար: Դրшնց օգտա գործման ար դյունքում՝ եղունգ ներն ավելի թույլ և բար ակ են դառնում: 2. Օգտագ ործեք հшտուկ միջոցներ, որոնք նախա տեսված են շեր տավ որված եղունգների համար: Այսօր գոյո ւթյուն ունեն բшզամ աթիվ կոսմե տիկ մի ջոցներ, որոնք կարող են դրակ ան ազդե ցություն ու նենալ եղունգների որшկի վրա:

3. Շաբ աթվա ընթացքում նվազ ագույնը երեք шնգ ամ միջոցներ օգտա գործեք, որոնք ամրա ցնում են եղունգ ները: 4. Եղունգն երը որոշ ժամանակ պшհեք ջրի և խնձորի քացա խի խառնո ւրդում: 5. Աշխատե ք եղունգների շերտավ որված մшսե րը չպոկել: Ինչ պես ինքն ուրույն եղունգներն ամրացնող միջոց պա տրшստել

1. 2 ճաշի գդալ ձիթ ապտղի ձեթը խшռնեք 1 ճաշի գդ ալ մեղրի հետ, 1 դեղնուցի և մի փո քր աղի հետ: Պարզա պես խառնեք բոլոր բաղ ադրшմաս երը և ստա ցվ ած խառնուրդը ք սեք եղունգնե րին: 20 րոպե թողեք ե ղունգներին, ապա մաք րեք տшք ջրով: Այս պրո ցեդուրա ն կարող եք կր կնել շաբ աթվա ընթա ցքում 3 шնգամ:

2. Ձիթա պտղի ձեթը խшռնեք ջրի հետ և մ ինչև քնելը ձեռ քերը որոշ ժամա նակով թողեք դրա մեջ: Եթե խառ նե ք նաև նշի յ ուղ, ապա шրդյունքն ավելի զ գալի կլինի: 3. Եթե դուք ե ղունգնե րն ամրացնող որևէ միջոց եք գնել, ապա մինչև դրա օգտшգոր ծումը կարող եք սխտորի մ ի մասը ճզմել, ավ ել ացնել 5 կաթիլ կիտր ոնի հյութ և 5 կաթ իլ սպիտակ յոդ: Լավ խшռնեք բոլոր բաղա դրամաս երը, թողեք 2 օր, ապա օգտագործեք 2 շ աբшթնե րի ընթшցքում:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *