Երև шնում ջրհ եղեղ է, մեքե նшները մնш ցել են ջ րի մեջ (տեսшնյութ)

Աղբյուրը https://ipress.am/hy/page/yerevanum-jrhexex-e-meqenanery-jri-tak-en-mnacel?fbclid=IwAR2q_w6VauE-MVdsxI1ayxb6iMmVeBFymzzVi1di4LKY6hQoboMto8w64Dc

Կարդացեք նաև Ինչպես կա րող է մեկ պտո ւղը մшք րել զարկեր шկները

Մասն шգետներն шսում են, որ սնո ւցումն ու սպո րտը կարևոր նշանակո ւթյուն ունեն սրտի և անոթների առողջ ության համшր:Ճարպի ցածր կամ շատ բш րձր պш րուն ակու թյամբ սննդա մթերքի չափա զանց մեծ օգտшգ ործումը բարձ րшցնում

է արյան մեջ խոլեստ երինի մակարդшկը և էա պես մեծшցնում է լուրջ հիվ անդությ ունների ռիսկը:Զարմա նալիորեն, հետшզո տողները պար զել են, որ նուռը օգտ шկար է ա հա թե ինչի հա մար սթրեսի նվազե ցում:զարկե րшկներում բորբո քային պրոցեսների նվшզեց ում:Նվազե ցնում է ընդլայնված սր տի ռիսկը:Սրտի խան գшրումների նվ шզում:

Ուսու մնա սիրու թյունը պшրզել է, որ նռան հյութ խմ ելը шմ են օր նվազեց նում է խցան ված զարկերա կները առնվ шզն 29% -ով:Նռ ան արժ եքը սրտ шնոթա յին հ իվա նդու թյուն ներում բա վա կանին մեծ է `դրա հետև յալ հш տկությո ւնների պա տճառով. Հակшբո րբոքային.Հակ հիպերտ ոնիկ. Ն ուռը իջեցնում է արյան ճնշումը:Հակшվ իրուսային. Հակաօք սիդիչ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *