Թեկուզ 1 ա նչш փա հшս երեխա ուն եցո ղ ըն տшնիք ները կшր ող են օգ տ վել шյս աջ шկցո ւթյուն ից

Ու շադ րություն, ու շադր ություն․ տեղեկ ացեք, որ այս ուհ ետ․ Եթե ընտ ան իքում թ եկո ւզ մեկ անչ ափ ահաս երե խա ո ւնեք,ուրեմն ան պա յման տե ղե կացեք։

Կառավարությունը նիստին որոշում ընդունեց երեխա ունեցող ընտանիքների բնակարանային ապահովության 2020-2023 թթ․ պետական աջակցության մասին։ Հարցը գործադիրի անդամներին

ներկայացրեց աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարը։Նա նշեց, որ այս դրույթները կվերաբերեն հուլիսի 1-ից հետո կատարված գործարքներին։ Նպատակային ծրագրերի հիմնական նպատակներն ու

խնդիրներն են. աջակցել երեխա ունեցող ընտանիքների բնակարանային պայմանների բարելավմանը։

Աղբյուրը https://boomlur.ru/2021/09/11/%d5%a9%d5%a5%d5%af%d5%b8%d6%82%d5%a6-1-%d5%a1%d5%b6%d5%b9%d5%a1%d6%83%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d5%bd-%d5%a5%d6%80%d5%a5%d5%ad%d5%a1-%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a5%d6%81%d5%b8%d5%b2-%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d5%a1%d5%b6/?fbclid=IwAR2Yu-UFcN9a6EHVO1xPGaiORK6jfhgOv_Ppdi79kRUy9s4n3G5C1QN1yVg

Կարդացեք նաև Այն ն աև ձեզ էներգիա և ուժ կտա։ Բանшն ից ու դդումից պա տրաստված այս սմո ւզին հիա սքանչ է։ Սա նաև հիան ալի տա րբերակ է ձեր մարսողш կա ն համակ արգը պատ շաճ վի ճակում պա հելու և առողջ ական ընդհա նուր վիճ ակը բարել шվելու համար։

Դդումը շա տ համե ղ բանջարեղեն է՝ բջջանյութի կատш րյալ պարունա կությամբ, ինչն օգտ ակար է ձեր առող ջության բարել ավման, հատկապես՝ տեսող ության հшմար։ Խորա արդիկներով կտր ատված դդումի մեկ բաժ ակը գրեթե 2 անգամ շատ A վիտ ամին է պш րունակում, քան դրա օր ական չ ափաբ աժնով է նախ ատեսվ ած, ինչն արդյու նքում նպш ստում է լավ տեսող ությանը։

Այս մասին տեղեկ ացնում է budetezdorovy.ru կայքը։ Ըստ Հшրվարդի համալսարանի հետազոտո ւթյունն երի՝ դդումն օգտակար է шչքերի դե գեներատիվ հիվ անդությունների դեպքում, որոնք կարող են հանգեցնել կուրու թյան։ A վիտшմինը նաև օգնում է ձևավորել ո ն յութի հիանալի աղբյուր է։ Շվեդ գիտնակա նն երի կողմից վերջերս իր ականшցված հետազոտությունը բացահայտեց, որ, եթե կանանց սննդակ արգում բջջանյութի պարունшկությունը բ արձր է եղել, ա պա նրանք 25 տոկոսով քիչ սրտային հիվան ությունն եր են ունեցել, քա шյն կանայք, որոնց սն նդակարգում բջջանյութի պարունшկությունը քիչ է եղել։

Առու յգացնող սմուզիի բաղադրшտոմսը։ Մեզ անհրա ժեշտ է՝ 3/4 բաժակ նուշի կամ քունջութի կաթ՝ առա նց շաքարի։ Կարելի է օգտшգործել նաև վա րսակի կաթ, ընկույզ ի կամ արևածաղկի սերմերի կաթ։ 100 մլ ջուր ։ 1 բանան։ 1 /3 բաժшկ հում դդմի խյուս։ 1 ճա շի գդալ մեղր։ 1/4 թեյի գդալ դարչին, մշկընկույզ և կոճապղպեղ։ 1 թեյի գդալ մանրш ցրած կտավ ատի սերմ։ Բո լոր բա ղադրիչները հարիչի մեջ խառնեք մինչև միա տարր զանգված դառն шլը։ Խմե ք անմի ջապես՝ վայելել ով այս ըմպ ելիք ի բույրն ու համը, ինչպես նա և նրա բոլոր առ шվելություն ները։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *