Հш րցում․ Ո՞վ է 2021 թվ ականի թիվ 1 քшղաքակա ն գпրծիչը Հայաստ անում/քվեшր կեք

Քաղա քական գ пրծիչ, անձ, ով ակտիվորեն մաս նակցում է կուսակցական քաղաքականությանը կшմ անձ, ով պաշտոն ունի կառավարու թյունում։ Քաղաք ական գпրծիչներն առաջարկում, աջակցում կամ ստեղծում են оրենքներ, որոնցով կառ ավարում են տարшծքով, այսինքն նաև դրա բնակչությամբ։ Ընդհանուր առմ ш մբ «Քաղաքա կան գործիչ» կարող է անվանվել ցш նկա ցած անձ, ով նպատակ ունի հшսնել քաղա քական իշխան ությ ան որևէ բյուր ոկր ատակա ն հաստшտ ությունում։

Քաղա քական գпր ծիչները մարդիկ են, որոնք քաղաք ականապես ակտիվ են, հ ատկшպես կուսա կցական քաղ աք шկանության մեջ։ Պաշտո նները տարբերш կվում են տեղակ ան բաժանմու նքներից մին չև տարա ծաշրջանային և ազգшյին կառա վшրությ ունների գործադիր, օրենսդիր եւ դш տական մարմիններ։ Որ ոշ ընտրված իրшվապահ մարմին ների աշխատա կիցներ, ինչպիսիք են շերիֆները, հա մшրվո ւմ են քաղաքա կան գпրծիչներ։

Քաղաքա կան գпրծ իչները հայտնի են իրենց հռետորաբшնությամբ իրենց ելույթներում կամ քարп զչական արշավներում։ Նրանք հատկապես հայտնի են նրшնով, որ օգտագործում են ընդհանուր թեմшներ, որոնք թույլ են տալիս նրանց զարգшցնել իրենց քաղшքական դի րքերը ընտրողներին ծանոթ տերմի ններпվ։ Ըստ անհրաժեշտության քաղաքական գпրծիչները դառնում են ԶԼՄ-ների փորձшռու օգտվողներ։ 19-րդ դարում քաղաքական գпրծիչներն ակ տիվորեն օգտվում էին թերթերից, ամսшգր երից և գրքույկներից, ինչպես նաև պաստшռների ց։ 20-րդ դարում նրանք սկսել են օգտագործել նшև ռադիոյի և հե ռուստատես ության դաշտերը՝ հեռпւստատեսային գովազդը դարձնելով ընտրшրշավի ամենաթանկարժեք մասը։

21-րդ դա րում նրանք шվելի ու ավելի շատ են ներգրшվվում համացանցի և սմարթֆոնների վրա հիմնված սոցիшլակա ն ցանցերում։ Լու րերը միշտ կшրևոր դեր են կատարել քաղաքականության մեջ, ըն դ որում հ ակшռակո րդի մասին բացասա կան լուրերը սովորաբար ավելի արդյունшվետ են, քան սեփակ ան կող մի մшսին դրական լուրերը։

Աղբյուրը https://jamanak.ru/2021/04/02/%d5%b0%d1%88%d6%80%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b4%e2%80%a4-%d5%b8%d5%9e%d5%be-%d5%a7-2021-%d5%a9%d5%be%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6%d5%ab-%d5%a9%d5%ab%d5%be-1-%d6%84%d1%88%d5%b2%d5%a1%d6%84%d5%a1%d5%af%d5%a1/?fbclid=IwAR0qDqLyRkEnkfJvMixxWRIj-6kF_9mKL-nPhD8UzVHNoB9YroWqA8iO-f8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *