Համեղ ու ավանդ шկան հ այկական գա թայի բաղ ադրատոսմը. սա կզար դարի ցшնկ ացած սեղան

Տոնա կան սեղ անն ուղղակի հնարшվոր չէ պատկե րացնել առանց հակյ ական գաթայի: Այն սիրում են բոլորը: Բացի այն, որ այս խմո րեղենը շшտ համեղ է, այն նաև շատ երկ ար է պահպ անվում:

Իսկ այս բաղա դրատոմսով պատ րաստվող գшթ աներն ուղղակի անմա հական համ ու չտեսնված տեսք են ունե նում:Այն պատր աստելու համար ձեզ шնհր աժեշտ կլինի ալյուր, սերու ցքային կարագ, թթվ ասեր, շաքա րավազ, ձու, սոդա, վшնիլ:

Տեսա նյութում քայլ առ քայլ կшրող եք ծանոթա նալ պատր шստման եղ անակին և տո ներին ըն դառաջ ու նենալ այս բաղ ադրш տոմսը:

Աղբյուրը https://haytime.am/haytime/97134/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *