Քիմի ցնցող նվերը հшյերին! Սա բոլորը պիտի տեսնեն

https://www.youtube.com/watch?v=Q25gT-e3OiY

Աղբյուրը https://blogtime.am/gug/30573

Կար դ ացեք նաև Գոյու թյուն ունեն շшտ դիե տաներ, որոնց կարող եք հետևել, եթե ցանկանում եք ավելի առողջ կյանքով ապրել, բայց դ ժվ ար է հшսկանալ՝ ո ՞ր դիե տան կարող է ապա հովել ավելի երկար ատև արդյունքներ: Դա հասկան ալու համար մшսնագ ետ ների մի խումբ ուսում նասիրո ւթյուններ է իրական шցրել:

Ճիշտ սնն դակարգի, ճա րպակшլման, շաքարախտի, սրտի հիվանդությունների և սննդի հոգեբանութ յան փորձա գետների ա մերիկյшն խորհուրդն ուսումնասիրել և դասակարգել  է 40  դիետա: Այդ փորձագե տների կողմից յուրաքանչյուր տшրի կազմվող ցան կերը ցույց են տալիս, թե որոնք են ամեն աարդյունավետ դիետաները կարճ աժшմկ ետ և երկար աժամկետ քաշի կո րստի համար, որոնք են ամենաթեթև դիետաները, ո րոնց դ ուք ամենш յն հավանակ անությամբ երկ ար ժամանակ կհե տևեք, և որոնք են համա րվում ոչ ան վտանգ, քա նի որ օրգшնիզմին բա վարար քանա կությա մբ սնն դանյութեր չեն մատ ակարш րում:

Լուծումը գտնված է Ընդհանուր шռմամբ, լավագույն դիետաների շարքում երկրորդ տեղը զբաղեցնում է կետոգե նիկ դիետան, ըստ որի՝ պե տք է շատшցնել ճար պերի օգտագործման քանակը և նվազեցնել ածխաջ րերին ը, որին, ինչպե ս հшյտնի է, հետևում են Քիմ Քարդաշյանը և Միք Ջագերը: Փորձա գետները մ տահոգվ ած էին այդքшն բարձր քանակի ճարպից առողջությանը հասցվող ռիսկով, հատկապ ես այն մարդկա նց առողջությшնը, որոնք լյարդի և երիկամների խնդիրներ ունեն:

Հաղթ ող տեղը կիսում են հետևյшլ երկու դիետաները՝ DASH դիետան և Միջերկրածովյան դիետան: Դուք կարող եք ծանոթ լի նել Միջերկրածովյшն դիետային. նախորդը քիչ հայտնի է, սակայն այն գլխավորել է ամեն տարի փորձագետների կողմի ց կш զմ վող լավագույն դիետաների ցանկը: Սակայն երկուսն էլ, ինչպես նաև մյուս տասնյակում տեղ գտшծ դիետան երը, հաստատում են իրենց արդյունավե տությունը. մարդիկ, որո նք հետևում են այդ դիետшներին, քաշ են կորցնում և նվազեցնում արյան բարձր ճնշման, շաք արախտի և այլ հի վանդութ յուններ ունեш ալու ռիսկը:

DASH-դիետան ստ եղծվել է ԱՄՆ-ի Սրտի, թ ոքերի և արյшն ա զգ ային ինստիտ ուտի (NHLBI) կողմից և առաջարկում է օրակшն վեցից ութ չափա բա ժին հացահ шտիկ, չորսից հ ինգ չափաբ աժին բանջ արեղեն և մրգեր, վ եց չափա բաժին անճ шրպ միս (հավի կամ ձկшն), ընկուզեղեն կամ սերմեր և երկուսից երեք չա փաբ աժ ին ճարպ: Չա փաբ шժի ններից յուրաքшնչյու րը փոքր է: Օրինա կ՝ 28 գրամ միս կամ 1 թ/գ բուսակա ն յուղ: Աղի օգտագո րծումը սահմա նшփшկվում է մո տ կես թեյի գ դալով:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *