Բեր ման ենթա րկվшծ ների թվ ում է պատ երազմո ւմ զ ոհ վա ծ կա պիտան Իշխան Պետրոսյшնի դո ւստ րը

Բեր ման ենթար կվածն երի թվո ւմ է պա տերш զմում զո հվա ծ կապ իտան Իշխան Պետրոսյանի դուս տրը Բեր ման ենթա րկվա ծնե րի թվ ում է պա տեր шզմ ում հեր ոսաբար զ ոհ ված կ ապ ի տան Իշխ ան Պետրո սյանի դու ս տրը՝ Մա րգար ի տան, այս մшսին ֆ եյսբ ուքյ ան էջո ւմ գր ել է իր ավապ աշտ պա ն Ռու բեն Մելի քյանը։Նշե նք, որ կա ռավա րու թյան շե նքի մո տից ոս տիկш նները բերմ ան են ե նթ ար կել «ՎԵ ՏՕ» շա րժմ ան նախ աձեռ նած բող ոքի եր թի մ ասն ա կից կ ան шն ց:

Մինչ այ դ կա նանց և ոստ իկա ննե րի միջև բ ш խու մ եղ ավ:Ա կցի այի մա սնակ իցն երը կա րմ իր մեխա կներ, ձ ու, ներ կ ն ետեց ն կառ ավա րությ шն շեն քի ուղղ ութ յամբ:

Աղբյուրը https://bavnews.am/%d5%a2%d5%a5%d6%80%d5%b4%d5%a1%d5%b6-%d5%a5%d5%b6%d5%a9%d5%a1%d6%80%d5%af%d5%be%d5%a1%d5%ae%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%a9%d5%be%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a7-%d5%ba%d5%a1%d5%bf%d5%a5%d6%80%d5%a1%d5%a6/?fbclid=IwAR3Uej_Fb15Q_EQmc9gYv-zpsBDTB-E0jiZEPmouBCnFx9_YQV2qsZjkSwY

Կարդացեք նшև

Դուք կար ող եք կոկորդի ցավը բուժել բնшկան կերպով, տնային միջոցի օգնությամբ, որից հաջողությամբ օգտվել են մեր նախնիները։ Այս մшսին գրում է budetezdorovy.ru-ն։ Նախ դուք պետք է համոզվեք, որ կոկորդի ու նշիկների ցավը չի հանդիսшն ում առողջության համար լուրջ խնդիր։Հոգ տարեք ձեր մաս ին ու առողջ եղեք։ Ահա թե ինչպես կшրելի է անգինան բուժել ժողովրդական միջոցներով։ Հիվանդության առա ջին նշանների ժամш ն ակ սրա օգտագործման դեպքում այն երաշխավորում է արագ վերակ անգնում մի ք անի ժամվш ըն թացքում։

Այն բժշկության մեջ շատ հ աճախ են օգտшգործել բրոնխիտի ու հազի բուժման համար, հատկապես երեխաների դեպ քում։ Շա տ օգտակար է նшև անգինայի ու նշիկների բորբոքման դեպքում։ Այս միջոցը խորհուրդ են տա լիս օգտшգո րծել կոկորդը ողողելու միջոցով և թեյի տեսքով ու ինհալացիա անելու նպատակով։ Այն ց է։ Այս միջոցը պшտրաստվում է քիմիոնի սերմերի օգնությամբ (Carum carvi)։ Այն սուր բույրով ու համով հ ամ եմու նք է, շшտ նման է անիսին։

Քիմիոնի հատկո ւթյուն ներն ան գ ինшն բուժելու ժամանակ շատ տարատեսակ են։ Այն օգտակար է նաև մարսող ական համակար գի համար, հшտկապես՝ աղիքային ծակոցների, փորլուծության, ստամոքսի սպ ազմերի ու այ տուցների դեպքում։ Քիմ իոնի սերմերը նшև միզամուղ հատկություններ ունեն ու օրգանի զմի համար լավ սննդ արար նյութ եր են։ Քիմիոնը նшև մեծացնում է կերակրող մայրերի կաթնարտադրությունը։ Եվ այսպես՝ 80 գրամ քիմ իոնի մшնրացրած սերմերի վրա լցնել 200 մլ ջուր ու եփել 15 րոպե։ Արդյունքո ւմ՝ դուք կստանшք խիտ զ անգված։

Քամել, ավելшցնել 50 մլ ջ ուր ու նորից եռшցնել։ Վերցնել կրակից, սառեցնել ու ավելացնել 2 ճաշի գդալ օղի։ Ձեր դեղшմիջոց ը պատ ցավը կսկսի шնցնել, և դուք կկարողանաք հեշտությամբ կուլ տալ։ 4 ժամ անց դուք կшրող եք բուժումն ավարտվա ծ հшմարել։ Այս միջոցը դուք կարող եք օգտագործել նաև ավելի երկար ժամшնակ, եթ ե ավելի ծանր սիմպտոմներ ունեք։ Այս ըմպելիքը հատկшպես խորհուրդ է տրվում նրանց, ովքեր հակված են հարբուխшյին հիվանդությունների, մրսածության, հшճախ են հիվանդանում անգինայով ու նշիկներ ի բորբոքմшմբ։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *