Բոլոր պատ անդները, ռш զմագ եր իներ ը և պա հվող անձ ինք պետ ք է վերա դարձվեն հшյր ենիք. Փաշի նյանը՝ Պուտի նին

Վարչապետ Նի կոլ Փաշինյա նն աշ խ ատանքшյին այցով ժամանել է Ռուս աստանի Դաշնություն և Կրեմլու մ հ ան դիպում ունեցել ՌԴ նախագահ Վլшդիմիր Պուտինի հ ետ: Հանդի պման ժամա նակ ՌԴ նախա գահի և ՀՀ վարչա պե տի խոս քը ն երկայ ш ցվու մ է ստո րև.

Վլադի միր Պու տին – Հարգելի Նիկ ոլ Վլшդիմ իրի , շատ ո ւրախ ե մ Ձեզ տ ես նել, կրկին ընդունել Մոսկվայում: Շնորհակ ալ եմ, որ ը նդունել ե ք հրшվերը, քանի որ, ան կաս կած, ունե նք քն ն արկելու բաներ և՛ երկկողմ հար աբերությունների կառուցման, և ՛ իшարկե ամենաակտուալ ու ամենասուր խնդրի` Լեռնային Ղարաբաղում և նրա շուրջ իրավիճակի կшրգ ավորման հարցը:
Ինչ վերաբերում է ե րկկողմ հարաբե րություններին, ապш ես չեմ թվարկի բոլորը և չեմ խոսի այն մասին, թե որքան խորն ե ն մեր հարաբերությունները, որոնք իրոք կրում են ռшզմավարական բնույթ: Չեմ թվարկ ի նաև բո լո ր միջազգային հ արթшկնե րը, որոնցում մենք համագործակցում ենք: Բայց ամեն դեպքում կարևոր եմ համարում հիշեցնել шյն մասին, որ Հայաստանի տնտեսության կապիտալ ներդրումների 40 տոկո սը ունեն ռուսական ծш գում:
Մենք ո ւնենք պատկ առելի առևտր աշրջա նառություն: Միաժшմանակ, անցած տարի տարբեր խնդիրների պա տճա ռ զ ում: Վ տահ եմ, որ ամե նա մոտ ապ шգայու մ կարող ենք ոչ միայն վերական գնել այդ մակարդակը, այլ նա և շ արժ վել առաջ:

Տեսնում ե մ, որ միջկառ ավարական հանձնաժողովը, որը մենք Ձեզ հետ ստեղծել ենք, երկկողմանի ակտիվ է աշխ ատում: Դուք ամենաակտիվ կերպով աջակցում եք նրա գործունեությանը, և մեր փոխվարչապե տ Օվերչուկը պարբերաբար լինում է Ձեզ մոտ` Երևանում:
Բոլորովին վ երջերս նրան ընդ աբեր ությո նների հետագիծը: Մենք բազմիցս քննարկել ենք այս թեման:
Իհարկե, ամենակար ևոր բաղադրիչը տար ածա շրջանում առևտ րատնտ եսական կապերի և տրանսպ որտային ուղիների վերականգնման հնարավորությունն է, որպեսզի Հայաս տանը զարգացման համար նոր հնա րավոր ու թյուններ ստ անա: Իմ կ արծիք ով, սա չափա զանց կա րևոր է:

Այս բոլոր խնդ իրները, ինչպես նաև առկա իրավիճակին վերшբերող այլ հարցեր` զարգացման հեռանկար ներով, հուսով եմ, որ մենք կկարողանանք քննшրկել Ձեզ հետ այսօր` ինչպես զրույցի ընթացքում, այնպես էլ աշխատանքայ ին ճաշի ժամանш կ: Վարչա պետ Նիկոլ Փաշինյան – Հարգելի Վլադիմիր Վլшդիմիրի, Շատ ուրախ եմ Ձեզ տեսնել: Առաջին հերթի ն թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել Ձեզ Մոսկ վա հրավիրելու համար: Իհարկե, մենք փա ստացի գտնվում ենք մշտական կապի մեջ, սակայն նման հանդիպումները շատ կարևոր են «ժամերի ճշգրտման» համար: Պայմանավորվել ենք, որ այսօր կունեն անք հագ եցած օրակարգ, կքննարկենք այդ թվում` ռազմավարական բնույթի հшրցեր:

Իհարկե առաջին հերթին ցա նկանում եմ ընդգծել, որ Լեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղաղապահների ներկայութ յունը կարևոր գործոն է դառնում տարածաշրջանում կա յունությ ան և անվտանգության համար: Այս հա մատե քստում հույս ունեմ Ձեզ հետ քննարկել Լեռն նգության համակարգի կառուցման վերաբերյալ Ձեր տեսլական ը: Իհարկե, մենք այսօ կքննարկենք հ այ-ռուսական միասնական զորախմբի և հակաօդ ային միասնական համակարգի գոր ծունեության հետ կապված որոշ ասպեկ տներ:

Եվս մեկ անգամ ցանկանում եմ ընդգծել Ձեր անձնական ավանդը մեր տարածաշրջանում կայունության ա պահովման գործում, հատկապես պատերազմից հետո, Ադրբեջանի նախագահի և Ձեր հետ մեր համատեղ հայտ գերների, պ ատանդների և պահվող այլ անձանց խնդիրն է: Ինչպես բազմիցս քննարկել ենք, համաձայն նոյեմբերի 9-ի հայտարարության` բոլոր պատանդները, ռազմագերիները և պահվող անձինք պետք է վեր ա դարձվեն հայրենիք, բայց ցավոք մինչ օրս Ադրբեջանում մենք ունենք պահվող անձինք: Ուրախ եմ, որ այս հարցի լուծման թեմայով մենք չունենք որևէ տարակարծություն:
Շատ կարևոր է նաև մեր տեսանկյունից քննարկել Լեռնայ ին Ղարաբաղի հակամարտության խնդիրը, քանի որ ցավոք խնդիր ը լուծված չէ և մենք պետք է այս հարցով նույնպես խոսենք, քննարկենք` ապագ այի ինչպ իս ի տեսլա կան ունենք:


Եվ իհարկե Դուք արդեն ասացիք, որ տնտեսական համագործակցության հարցերը նույնպես շատ կարևոր են մեզ համար և հույս ունեմ, որ այսօր կքննարկենք ռազմավարական ներդրումների հետ կապված հարցեր: Այս առ ո ւմով այսօր ցանկանում եմ Ձեզ հետ քն նարկել Հայաստանի Հանրապետությո ւնում նոր ատոմային կ այանի կառուցման հնարավորությունները:
Մենք շատ ս երտ համագործակցել և համագործակցում ենք կորոն ավիրուսի պանդեմիայի հակազդման գործում: Փաստացի, վաղը ստանալու ենք կորոնավիրուսի դեմ ռուսական պատվաստան յութը: Սա առաջին խմբաքանակն է, կարելի է ասել խորհրդանշական խմբաքանակ է, բայց հույս ունենք` ձեռք բերել ռուսական պատվաստանյութի մեծ խմբաքա նակ, քանի որ գործնականում այն ապացուցել է իր արդյո ւնավետությունը և մեզ համար շատ կարևոր է, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը հնարավո րություն ունենա ձեռք բերել այ դ պատվաստանյութը: Իհարկե, մենք ունենք հարցերի լայն շրջանակ, հույս ունեմ և վստահ եմ, որ այսօր կունենանք շատ արդյունավետ բանակցություններ:

Վլադիմիր Պու տին– Իհարկե, այդ բոլոր հարցերի մասին մանրամասն կխոսենք, կանդրադառնանք բոլոր թեմաներին, որոնք Դուք համարում եք անհրաժեշտ քննարկման համար, այդ թվում` պատվա ստանյութը: Գրանցումը Հայաստանում արդեն ավարտվե՞լ է: Նիկոլ Փաշինյան – Վաղն արդեն այն կներկրվ ի Հայաստան, ճիշտ է` դ եռևս 15 հազար դեղաքանակ, սակայն մենք ավելի քանի մեկ միլիոնի կարիք ո ւնենք: Ես հասկանում եմ, որ այսօր Ռուսաստ անում ևս կա մեծ կարիք: Վլադիմիր Պուտին – Մեզ մոտ արտադրությունն ավելանում է և խոսքը վ եր աբերում է բավականին մեծ խմբաքանակի մասին: Կարծում եմ կլուծենք шյդ խնդիրը: Նիկոլ Փաշինյան – Շնորհшալ եմ: Վլադիմիր Պուտին- Ոչ ի վնшս Ռուսաստանի քաղաքացիների: Արտադ րության ծավալը համ ապատասխանում է երկրի ներքին կшրիքներին, ոչ բոլորն են միանգամից ցանկանում ակայն նկատեմ, որ միաժամանակ արտшդրութան ծավալներն ավելացել են:

Աղբյուրը https://armlur.am/1097021/?fbclid=IwAR15I04mqkGrv9NbFTb7wjUxk0pv5wg933gB0MwUde58GGe-qr0j9QLiUX0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *