Թուրքիան 4 գե ներ ալ է ուղ шր կել Ադրբեջան։ ՀՀ-ի դ եմ նոր պր ովոկ ացի ш կսկ սվի։ Արևմո ւտքը օգ նե լու է ապшկ այունա ցնել Կովկասը, քա նի որ шյդ ш մենը… Ռա զմ ական լրш գրող

Թուրքիան 4 գեներալ է ուղարկել Ադրբեջան։ ՀՀ-ի դեմ նոր պրո վոկացիա կսկսվի։ Արևմուտքը օգնելու է ապակ այունացնել Կովկասը, քանի որ այդ ամենը… Ռազ մական լրագրող

Republica.am-ը գրում է. «Թուրքիան չորս գեներալ է ուղարկել Ադրբեջան։ Հավանական է, որ Հայաստանի Հանրապետության դեմ նոր պր ովոկացիա սկսվի։ ԱՄՆ-ի կառուցած աշխարհում այլևս յուրաքանչյուրին ամեն բան թույլատրված է։ Թուրքիայի ձեռքը ո՞վ է

բռնելու։ Ինչու՞ չպետք է անի դա, ինչու՞ չպիտի ապակայունացնի վիճակը։ Ամերիկացիները պիտի՞ բռնեն Թուրքիայի ձեռքը։ Բնականաբար` ոչ … Արևմուտքը օգնելու է ապակա յունացնել Կովկասը, քանի որ այդ ամեն ինչը, ընդհանուր հաշվով, ընդդեմ Ռուսաստանի Դաշնության է։ Իսկ եթե

Կովկասում ինչ-որ բան սկսվեց` դա միմիայն Ռուսաստանի Դաշնության խնդիրն է լինելու, իսկ ամերիկացիները փորձելու են օգտվել Ռուսաստանի դեմ հրահ րված նոր բա խումից». Մոսգորդումայի պատգամավոր և հայտնի ռազ մական լրագրող Անդրեյ Մեդվեդև

Աղբյուրը https://unitedarmenia.ru/2021/09/10/%d5%a9%d5%b8%d6%82%d6%80%d6%84%d5%ab%d5%a1%d5%b6-4-%d5%a3%d5%a5%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a1%d5%ac-%d5%a7-%d5%b8%d6%82%d5%b2%d5%a1%d6%80%d5%af%d5%a5%d5%ac-%d5%a1%d5%a4%d6%80%d5%a2%d5%a5%d5%bb%d5%a1%d5%b6/?fbclid=IwAR3q6XsuytHamoB4xEsxAJdznTcO4XPi2Ut3L7GzIohnQFOSrlmfUXFm3aQ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *