Թեկուզ մեկ ան չшփա հաս երեխա ունեցող ընտш նիքները կшրող են օգտվել այս աջш կցությ ունից

Եթե ընտանիքում թեկուզ մեկ անչափահաս երեխա ունեք,ուրեմն անպայման տեղեկացեք։ Կառավարությունը նիստին որոշում ընդունեց երեխա ունեցող ընտանիքների բնակարանային ապահովության 2020-2023 թթ․ պետական աջակցության մասին։ Հարցը գործադիրի անդամներին ներկայացրեց աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարը։

Նա նշեց, որ այս դրույթները կվերաբերեն հուլիսի 1-ից հետո կատարված գործարքներին։ Նպատակային ծրագրերի հիմնական նպատակներն ու խնդիրներն են. աջակցել երեխա ունեցող ընտանիքների բնակարանային պայմանների բարելավմանը՝ համապատասխան պայմաններ ապահովելով ընտանիքների կայուն զարգացման համար,

խթանել երեխա ունեցող ընտանիքների բնակարանային պայմանների բարելավման գործընթացը մարզային բնակավայրերումերեխայի ծննդյան դեպքում վարկային բեռը թեթևացնելու միջոցով հնարավորություն ընձեռնել շահառուներին համատեղել հիփոթեքային վարկիմարումը և երեխայի խնամքը՝ խթանելով ծնելիությունը հիփոթեկային վարկ մարող ընտանիքներում։

Աղբյուրը https://news99post.com/%d5%a9%d5%a5%d5%af%d5%b8%d6%82%d5%a6-%d5%b4%d5%a5%d5%af-%d5%a1%d5%b6%d5%b9%d5%a1%d6%83%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d5%bd-%d5%a5%d6%80%d5%a5%d5%ad%d5%a1-%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a5%d6%81%d5%b8%d5%b2-%d5%a8%d5%b6-2/?fbclid=IwAR2vnHyZZF_XTKj0lg0m7r-1wHklog5jcuQE-Z_QQkcPpB8u65IhfVPFuHk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *