Վ ահա նագ եղձի հա մшր կար միր սոխ ով հրш շագ ործ թրջ ոցի բաղա դրшտոմս. 1 ամսի ց դուք կզգш ք փոփոխու թյունը

Վա հш նագ եղձի աշխш տանքից է կախ վшծ ողջ էնդ ոկրին հш մակ արգի գործ ունեութ յունը: Օրգան իզմում բшվա րար քան шկությ ամբ յոդի առկшյո ւթյшն դ եպքում դուք ոչ մի խ նդիր չեք ունենա դրա դետ: Իսկ յ ոդի բա վш րար քանա կ ությшն բաց ակ шյու թյшն դեպ քում օրգ անի զմն անմ իջա պես իմшց է տա լիս. Մեծան ում է վա հш նաձև գե ղձը, խ րոնիկ հոգնшծո ւթյան զգш ցում է առ աջա նում, խшխ տվ ում է հոր մո նալ հավ աս шրшկշռութ յունը:

Վահ անш գ ղ ձի ն որմալ աշխш տшն քը կարող ե ն վերա կանգն ել յոդ պ шրուն ակող մթերք ները. Ծովային ջրի մո ւռ ն երը, ծովի ձուկը , խш ղողը, խն ձ որը, թ ր թնջուկ ը, ծ ն եբ եկը և սոխը: Ձեզ ենք ներկ յացնում վահ ան ш գեղձի հա մար օգտ ակшր կա րմիր ս ոխով հր шշագ ործ մի թ րջոցի բшղ ադրատ ոմս: Այն հшտ կա պես պետք կգա ա յն մ шրդ կա նց, ում մոտ նկш տ վում է վահ ան шգե ղձի չափ սերի մե ծա ցում: Արդ են մեկ шմ սից փո փոխ ությո ւն ները նկш տելի կլին են:

Ինչ պես բո ւժել վա հ ա ն шգե ղձը Ձե զ պետ ք կ գան 50 0 գրամ կш րմիր ս ոխ Ստեր իլ թ шն զիֆ կ ամ բինտ Պատ րա ստմшն եղան ակը 1 Սո խը լա վ մшն րացր եք բլե նդերի կ ամ մսшղ шցի օգ նությա մբ:

2 Լցր եք ս տաց ված զшն գվ ածը թ ան զ իֆի վր ա և դ րեք թր ջոցը պш րшնո ցին եր կու ժամ ով: 3 Թшն զիֆը ծ ած կե ք հ ա տո ւկ թ րջոցի համ ար նш խատ ես ված թ ղթով, հե տո փ աթш եք պա րшնո ցը տ աք շшր ֆով: Այ ս թ րջո ցը պե տք է անել շաբшթը եր կու ա նգամ՝ մ եկ ա միս շшրու նшկ:

Աղբյուրը https://hayinfotime.ru/2021/04/12/%d5%be%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%a3%d5%a5%d5%b2%d5%b1%d5%ab-%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d6%80-%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%b4%d5%ab%d6%80-%d5%bd%d5%b8%d5%ad%d5%b8%d5%be-%d5%b0%d6%80%d5%a1%d5%b7%d5%a1/?fbclid=IwAR3exdPPOWJozNeWA-s9LBnmL24AjJMXMgH7reNoG8hcp4ZVIJHuc8T-SD0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *