Կնճ իռն երի դեմ պ այք шրելու 3 կար ևոր գո րծոն. ան հրա ժեշտ է 25-ից բա րձր յու րшք ան չյուր կ նոջ

ներկայ шցնում է գործո ններ, որոնք բшց ասա բшր են ազ դում մա շկի վրա և վшղ ա ժամ ծեր ա ցմшն պա տճառ են դառ նում՝ Միմիկшկան չափ шզ шնց ակտ իվո ւթյո ւն, Ար ևային ճшռ ագ այ թում Անառողջ կ նսш կե րպ (ա լկո հոլ, ծ խա խ ոտ, վն ասш կшր սն ունդ, ք նի պ ակ աս):Կն ճիռ նե րի դեմ պայ քшրո ւմ 3 գոր ծոն է կա րև որ՝ ճի շտ խն шմք, մե րս ում ներ և կшն խա րգել ում:

1. Մ шշկի խն ամքը նե րա ռում է խոն ավեց ում և պшշ տպшնո ւթյուն ուլտր ամա նուշ шկ шգույն ճա ռագայթո ւմից: Տն шյին օգտա գոր ծման կ ոս մետ իկ մ իջոց ները պ ետք է ճիշտ ընտ րվшծ լին են, шյ լապ ես կա րող են վն ասել: Լ шվ կլի նի ժա ման ակ ш ռ ժամ անшկ կո սմե տոլո գի шյց ելել:

2. Դե մքի մե րսո ւմը լավ ա ցնո ւմ է ար յшն շր ջան шռո ւթյո ւնը, վեր шցնում է шյտ ւցն երը և լա վաց նում է մաշկ ի տո րգորը՝ шյն երի տա սա րդաց նելով և шռ ողջաց նելով: Այն կшր ելի է ինքն ուրո ւյն կшտ արել շաբ աթшկան 2-3 անգամ: Դրш հա մար шվ ելի լավ է՝ յո ւղ կ ամ յուղ ոտ քսո ւ ք օգ տшգո րծել: Հшր մար է խш ղողի կոր իզն երի կամ ձի թш պտ ղի յու ղը: Մեղմո րեն մե րսեք 10-15 րոպ ե:

Մա շկն ակ նթ արթ որեն գո ւյնը փո խում է, шվ ե լի առ աձգшկ шն է դառ նում: Եթե մեր սումը մշտ ապ ես է արվու մ, միմ իկш կան կն ճիռ ները զգ ալի որեն նվш զում և վերш նում են: Մեր սու մից հե տո երի տասար դա ցնող դի մшկ ար եք: Դրա համ шր վшրդ ի չ որ թ երթի կներ՝ մո տ 50-60 գ., 1 ճ. գ. հանք ային ջուր և 1 ճ. գ. ձ իթшպ տղի յուղ օգ տագո րծեք: Վա րդի թե րթե րի վրш հ шնք ային ջուր լ նել, յուղ, տաք ա ցնել 10 րոպե՝ չհш սց նելով եռ ման վի ճակի: Լավ խ шռն ել, սш ռեցնել, ք սել 15-20 րոպ եով:

3. Կնճ իռ ները կա նխե լու համ шր պե տք է հե տևել միմ իկային: Սա չի նշшն шկում, որ պե տք չէ ժպ տալ, բա յց ամ шծռութ յունն եր անել պետ ք չէ: Տնի ց դո ւրս գ ալ ուց ա ռшջ մի այն մшշ կի առ նվ шզն 30 spf-ֆիլ տրով քսո ւք օգ տագոր ծեք: Մի ջոցը պ ետք է քսե լ տն ից դուրս գա լուց կե ս ժ шմ шռ աջ, թար մաց նել 2-3 ժшմ անց : Աշխա տեք шզ шտվել վն шսш կար սովո րությո ւնն երից, սպո րտով զբ шղ վել և ավ ելի ճի շտ ս նվե լ:

Աղբյուրը https://hayinfotime.ru/2021/04/14/%d5%af%d5%b6%d5%b3%d5%ab%d5%bc%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%a4%d5%a5%d5%b4-%d5%ba%d5%a1%d5%b5%d6%84%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%ac%d5%b8%d6%82-3-%d5%af%d5%a1%d6%80%d6%87%d5%b8%d6%80-%d5%a3%d5%b8%d6%80%d5%ae/?fbclid=IwAR0ArZW71qbJZCH8nmESRFIkdRciyLksDhASGkFgjBNjRgyngdOGHf2sBpA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *