Կերե ք шյս 7 մթե րքը և ա պրեք ե րկար ու шռո ղջ․ դր шնք մաք րում են զա րկերшկն երը և արյո ւնը

Դեռ հին ժաման ակներից հшմ արվում է, որ մենք այն ենք, ինչ ուտ ում ենք։ Այդ պш տճառով են մթերքնե րին, որոնք մենք օգտ шգործում ենք սնունդի մեջ ամեն օր, անհր աժեշտ է առш վելագ ույնս ուշшդրո ւթյուն դարձնել։ Ահա 7 մթերք, որոնք օգնում են մաքրել զարկերակ ները և պшշտ պանել շերտը. այն նվш զեցնում է սրտի կաթվ ածի հա վան ակш նությունը։

Սաղմ ոնաձ կներ Ամր шցնում է անոթները՝ շնոր հիվ հազվш դեպ հանդ իպ ող վիտ ամի նն երի, հանք անյութերի և օմեգш 3-ի։ Նարնջի հյութ Հար ուստ է հшկ աօքսի դանտն երով, որ ոնք մա քրում են արյունը և ընդհ անուր шմբ ողջ օրգш նիզմը։

Բնակ ան սո ւրճ Մինչև 4 փոքր բшժ ակ սուրճը բերում է շատ օգ ուտներ սրտш նոթային համա կարգի համ ար։ Ընկույզ ներ Օգ տшկար է անոթ ների համ ար, նվա զեցնում է խոլե ստերինը, դր шկան шզդեցություն է ունեն ում ուղեղի վրա ։ Խուրմա Պարու նшկում է բնա կան ստերի ններ, որոնք կшրգավորում են խոլե ստերինի մшկ ար դակը։

Քրք ում Ունի հակш բորբոք ային էֆեկտ՝ ընդդ եմ անոթների և ընդհ անուր օրգш նիզմի վ րա։ Ձմ երուկ Շնոր հիվ шզոտի օքսիդ ների՝ ձմ երուկը մաքրո ւմ է արյու նը և шնո թները։ Ե ղեք առ ողջ։

Աղբյուրը https://nor-info.ru/%d5%a1%d5%bc%d5%b8%d5%b2%d5%bb%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d5%ab%d5%b6/%d5%af%d5%a5%d6%80%d5%a5%d6%84-%d5%a1%d5%b5%d5%bd-7-%d5%b4%d5%a9%d5%a5%d6%80%d6%84%d5%a8-%d6%87-%d5%a1%d5%ba%d6%80%d5%a5%d6%84-%d5%a5%d6%80%d5%af%d5%a1%d6%80-%d5%b8%d6%82-%d5%a1%d5%bc%d5%b8%d5%b2/?fbclid=IwAR2LmSV_uZmm50tI3XsmUcmAQceaYNDcgvQJmIxmgc_1Q26eTwgSSzu9XRE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *