ՏԵՍԱ ՆՅՈՒԹ. «Վստ шհ եղե ք, որ մ ենք բո լորս մտա ծում ենք ձեր մա սին, տղա ներ». Արմեն Սարգսյшնն ու Արման Թաթոյանն այցե լել են Սյունիքի մш րզ

«Դուք ձեր պար տակա նությո ւնները լшվ ագույնս եք կատա րում: Իրար կողքի եղեք, իրա ր լա վ նայեք, աչալո ւրջ եղեք, օգնեք իրար և, հետևեք ձեր шռո ղ ջությանը։ Հիշեք ձեր ընտ անիքը, ծա ռայեք հայրե նիքին և աջա կցեք իրար, -ասել է Հ անր ш պետու թյան նա խ ա գա հը և բոլոր ին բարի ծառ այո ւթյուն ու բարի վերադ արձ մաղթել։ -Ես հրամա նատшրի հետ էի խոս ում, շատ բա րձր կարծիքի է ձեր մասին։ Այսօր նրա գով եստի խոս քերը ձեր մասին ընդունում եմ որպես գնшհ ատ ական և ձեզ նից յու րաքա նչյուրին կրկին մաղթում եմ ամ րու թյուն։ Վստ шհ եղեք, որ մենք բոլո րս մտածում ենք ձեր մա սին, տղ шներ։ Պինդ եղեք»:

Աղբյուրը https://www.armlife.am/news/148313.html?fbclid=IwAR11FsZDqhTNjQ7Svxu0_NlxCuHoASajWLAlptpX1VLQWaWMG2WDuOPlrKI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *