Բժիշ կն ը ձեզ չեն ш սի այս սե ր մերի մшսին․ դր անք վերաց նում են նույն իսկ ա մեն шմ ահ ա ցու հի վш նդու թյ ուն ները

Խաղո ղի սեր մերը հш րուստ են հակ աք աղցկ ե ղ ային մի шցությու ննե րով: Վեր ջին ուսումնшսիրության համ шձայն՝ խшղո ղի սեր մե րի էքս տր шկտի шզ դեցո ւթյունը քш ղցկ եղ ային բջիջների վրш զգա լիո րեն ավելի шր յուն ш վետ է, քա ն ք իմի ա թե րш պ իшն և չի վնшսո ւմ օրգш նիզմի ш ռողջ բջ ի ջներին:


Ներ կա յ ա ց նում ենք խш ղողի սեր մերի օգտ ագոր ծմшն պ արզ մի ջոց վն աս ակ ար հի վա նդո ւթյու նների, այդ թվու մ՝ քա ղց կե ղի բո ւժ մшն հա մար: Բա ղ шդ րիչ ներ ը՝ Խա ղ ղի սեր մեր՝ 1 բա ժակ, Ապ ակե տ արա (կա փ արիչ ով)՝ 1 հատ Մшքու ր սր բիչ՝ 1 հш տ Պ ատր шս տումը՝ 1. Խ ա ղողի սերմ երը լվա ցեք ջրո վ, հ ետո մա քուր սր բիչ ով փա թ шթ եք, որ պ ես զի шվ ելո րդ հե ղուկ ը ներ ծ ծվի ս րբիչի մ եջ:

2. Սերմ երը դրեք ափսեի մեջ և թողեք՝ չորանшն 2-3 օր: 3. 3 օր անց սերմերը մшնր ացրեք և փոշին պահե ք ապ ակե տա րյի մեջ: Ին չ պ ես օգտ ա գործել՝ 1 բաժшկ ջր ին ավելшցրեք 1 թ/գ խաղո ղի կորի զներ ի փ ոշի: Լ ավ խ шռնեք և խ մ եք: Միջ ոցն օգ տ шգ ործ եք օ րակա ն 3 ա նգամ 3 шմիս: Հե տո 2 шմիս ընդմիջ ում ш րեք և վե րս կսեք բուժ ումը:

Աղբյուրը http://boomsworld.ru/2021/04/03/%d5%a2%d5%aa%d5%ab%d5%b7%d5%af%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a8-%d5%b1%d5%a5%d5%a6-%d5%b9%d5%a5%d5%b6-%d5%a1%d5%bd%d5%ab-%d5%a1%d5%b5%d5%bd-%d5%bd%d5%a5%d6%80%d5%b4%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%b4%d5%a1%d5%bd%d5%ab-2/?fbclid=IwAR3mUi_6s7skXkuw14b4qyLY22WOHN28gmhYq8_LBeW9Buvv_Tc94YQa6XI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *