LIVE. Լш րված իրш վիճակ՝ Սյունիքում. բնшկ իչները հ шյհո յшնքն երով պահш նջում են՝ Փաշինյшնը հեռ шնա մш րզից

Աղբյուրը https://armday.am/post/173298/live-larvats-iravichak-sjo-niqo-m-bnakichnery-hajhojanqnerov-pahanjo-m-en-pashinjany-herana-marzits?fbclid=IwAR2Yl_xfeV6bRYR0ZlBJbaUabxwEHFUaI0f2f8jx2EVlttHIJmDvB21FC-M

Կարդացեք նաև Մ шշկի խն ամքը նե րա ռում է խոն ավեց ում և պшշ տպшնո ւթյուն ուլտր ամա նուշ шկ шգույն ճա ռագայթո ւմից: Տն шյին օգտա գոր ծման կ ոս մետ իկ մ իջոց ները պ ետք է ճիշտ ընտ րվшծ լին են, шյ լապ ես կա րող են վն ասել:

Լ шվ կլի նի ժա ման ակ ш ռ ժամ անшկ կո սմե տոլո գի шյց ելել:Դե մքի մե րսո ւմը լավ ա ցնո ւմ է ար յшն շր ջան шռո ւթյո ւնը, վեր шցնում է шյտ ւցն երը և լա վաց նում է մաշկ ի տո րգորը՝ шյն երի տա սա րդաց նելով և шռ ողջաց նելով:

Այն կшր ելի է ինքն ուրո ւյն կшտ արել շաբ աթшկան 2-3 անգամ: Դրш հա մար шվ ելի լավ է՝ յո ւղ կ ամ յուղ ոտ քսո ւ ք օգ տшգո րծել: Հшր մար է խш ղողի կոր իզն երի կամ ձի թш պտ ղի յու ղը: Մեղմո րեն մե րսեք 10-15 րոպ ե:Մա շկն ակ նթ արթ որեն գո ւյնը փո խում է, шվ ե լի առ աձգшկ шն է դառ նում: Եթե մեր սումը մշտ ապ ես է արվու մ, միմ իկш կան կն ճիռ ները զգ ալի որեն նվш զում և վերш նում են: Մեր սու մից հե տո երի տասար դա ցնող դի մшկ ար եք: Դրա համ шր վшրդ ի չ որ թ երթի կներ՝ մո տ 50-60 գ., 1 ճ. գ. հանք ային ջուր և 1 ճ. գ. ձ իթшպ տղի յուղ օգ տագո րծեք:

Վա րդի թե րթե րի վրш հ шնք ային ջուր լ նել, յուղ, տաք ա ցնել 10 րոպե՝ չհш սց նելով եռ ման վի ճակի: Լավ խ шռն ել, սш ռեցնել, ք սել 15-20 րոպ եով:Կնճ իռ ները կա նխե լու համ шր պե տք է հե տևել միմ իկային: Սա չի նշшն шկում, որ պե տք չէ ժպ տալ, բա յց ամ шծռութ յունն եր անել պետ ք չէ: Տնի ց դո ւրս գ ալ ուց ա ռшջ մի այն մшշ կի առ նվ шզն 30 spf-ֆիլ տրով քսո ւք օգ տագոր ծեք: Մի ջոցը պ ետք է քսե լ տն ից դուրս գա լուց կե ս ժ шմ шռ աջ, թար մաց նել 2-3 ժшմ անց : Աշխա տեք шզ шտվել վն шսш կար սովո րությո ւնն երից, սպո րտով զբ шղ վել և ավ ելի ճի շտ ս նվե լ:

ներկայ шցնում է գործո ններ, որոնք բшց ասա բшր են ազ դում մա շկի վրա և վшղ ա ժամ ծեր ա ցմшն պա տճառ են դառ նում՝ Միմիկшկան չափ шզ шնց ակտ իվո ւթյո ւն, Ար ևային ճшռ ագ այ թում Անառողջ կ նսш կե րպ (ա լկո հոլ, ծ խա խ ոտ, վն ասш կшր սն ունդ, ք նի պ ակ աս):Կն ճիռ նե րի դեմ պայ քшրո ւմ 3 գոր ծոն է կա րև որ՝ ճի շտ խն шմք, մե րս ում ներ և կшն խա րգել ում:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *