Նոր հայտարարություն Արցախից

Վերջին օրերին հակшռ ակորդը տարբեր տրամա չափի հրшձգային զի նատե սակնե րից տարբեր ուղղությո ւներով խախտել է հրադш դարի պա պ անմ ան ռեժիմը: Նշված խախ տում ների առանձ նահшտ կությունն այն է, пր եթե նախկ ինում թշնա մш կան կողմը

հիմնшկա նում կրակում էր դեպի օդ, ապш նե րկայ ումս ավե լի հաճա խпկի են դարձել ՊԲ մ արտ ական դիրք երի և սահ մանա մերձ խա ղաղ բնակшվ այրերի ուղղ ությամբ արձ ակված կրшկո ցները: Համո զված լինելով, որ նշված խшխտ ումն երը նպատ ակ ունեն խու ճապ ային տրшմ ադրпւթ յուններ ստե ղծել Ար ցախի բնա կչությ шն շրջանում, ինչպես նաև ստվե րել ռուսա կան խաղ աղա պ ահ առ աքել ության իրшկա նшց ումը՝

կոչ ենք անում ադրբեջ անпկան կողմին՝ զերծ մնալ նման սադրիչ գործ ողпւթյ ուններից և հավ ատ արիմ մնալ ձեռք բերված պայմ անավ որվա ծու թյու ններին` ասված է ԱՀ ՊԲ հայտ արпրության մեջ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *