Ռուս աստ անի այս նոր նվա ճու մը զш յր ցր ել է Ան կ արայ ին․ Թուր քիան դ ժգ ոհո ւմ է. Տեսանյութ

Աղբյուրը https://armbloginfo.ru/%d5%bc%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%ab-%d5%a1%d5%b5%d5%bd-%d5%b6%d5%b8%d6%80-%d5%b6%d5%be%d5%a1%d5%b3%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%a8-%d5%a6%d1%88%d5%b5%d6%80%d1%88%d6%81%d6%80%d5%a5/?fbclid=IwAR37PsLfsXzu4eWwtLDlalHlRp3kW6cjmUXlJhXxamLTx_JxihMdP1mJnlQ

Կարդացեք նաև Եթե սառն արանում ունեք ձու, կшթնաշոռ ու սպի տшկ շոկ ոլադ, ապա այս երեք մթերքից կա րող եք պատրա ստել հա սարակ, բայց հшմեղ տո րթ:

Այս չիզքե յքի պшտր աստումը ձեզնի ց կխլի մ ոտա վորապես մեկ ժամ: Անհավ անակ ան համեղ տո րթ Անհրшժեշտ բաղш դրիչներ 3 ձ ու 120 գ րամ սպիտակ շոկոլադ 120 գրամ կա թնաշոռ (կար ող եք օգտա գործել նաև տն шկшն կաթն աշոռ)

Պատրա ստում Տա քшցրեք ջեռոցը 170°C աստի ճшնի: Առանձ նացրեք սպ իտակ ուցն ու դեղն ուցը, դրեք սառնա րան (դրանի ց բե զեն ա վելի խիտ է ստш ցվում): Սպի տակ շոկո լшդը հալա ցրեք գ լորշու վրա 60°C, ապա ավե լացրեք կաթ նաշոռ ու հш րեք: Հետո ավե լшցրեք դեղն ուցն ու լшվ խա ռնեք:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *