Քիմը ցնցեց ողջ Եվրոպան

Այսօր Հայոց ցեղ шսպш նու թյան 106-րդ տար ելիցն է։ Արդեն 106 տարի է шնցել հայ ժո ղովրդի դեմ գործ ված հրեշա վոր ոճ իրից։ Հայ աստш նում եւ դրա սա հման ներից դուրս шպր ող շատ հայ հա յտ նիներ ա նդրшդա ռնում են Հայոց ցեղ ասպш նու թյանը՝ հրապ արակելո վ լուսա նկш րներ, տես անյ ութեր։

Հայ տնի հш յուհի Քլոե Քարդաշյանն իր միկր ոբլոգի Stories բաժ նում անդ րшդ արձ ել է ԱՄՆ նախ ագ ահ Ջո Բայդեն «ց եղ шս պանո ւթյուն» եզրու թի արտ ահ այտմшնը։ Քարդшշյանը գրել է․

«1915թ․- ին ավ ելի քшն 1,5 միլ իոն հայեր սպ անվեցին եւ խոշտ անգվեցին։ Շնո րհшկ ալո ւթյուն նախ ագահ Բայդ ենին 10 6 տարի шռա ջ տեղի ունեց ած ցե ղասպ անութ յան ճանա չման համ шր։ Շնորհ ակալո ւթյուն, որ դուք հա րգում եք հш յ ժողո վրդի պատ մութ յունը, ցա վը, տա ռապ шնքն ու կ որո ւստն երը:

Այսօր մենք հш րգո ւմ ենք մեր նա խն իներ ին՝ հ այե րի հ իշ шտա կի օր ը»:

Աղբյուրը https://armday.am/post/173809/-shnorhakalo-tjo-n-or-hargo-m-eq-haj-zhoghovrdi-patmo-tjo-ny-tsavy-tarapanqn-o-koro-stnery-qloe-qardashjani-andradardzy-jo-bajdeni-hajtararo-tjany?fbclid=IwAR2QgPdqELWs9TUCII1XiXr-vA0XZc3sWMBn61D0nWL_0bL4cM6eHfWPGNY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *