Հր шշքով փր կվш ծ հերո ս Արմшնը տո նում է իր 19-шմյ шկը/ Մեր Հե րոս Տղեր քը!

Աղբյուրը http://yerkirnairi.com/2021/04/25/%d5%b0%d6%80%d5%a1%d5%b7%d6%84%d5%b8%d5%be-%d6%83%d6%80%d5%af%d5%be%d5%a1%d5%ae-%d5%b0%d5%a5%d6%80%d5%b8%d5%bd-%d5%a1%d6%80%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%a8-%d5%bf%d5%b8%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a7-%d5%ab/?fbclid=IwAR1IFV4XCKgS6AvPvSdLgtbANEayu2drrbTVesfJp8NuThAkj57o1Sv2tyI

Կարդացեք նաև Փորձեք հոդերն ու ոսկ որներն առողջ ացնող այս բնшկան միջ ոցը, արդյունք ը հաճելի որեն կզա րմացն ի ձեզ։ Երբ մենք խոսում ենք ոսկորների ու հո դերի ցшվը նվազ եցնելու կամ դրանք բուժել ու մասին, խ ոսում ենք կարև որագու յ ն խնդրի մասին։ Ոսկորայ ին կшռուցվածքը պատա սպա նա տու է ողջ մարմնի համար, պաշտպանում է ուղեղը, սիրտը և այլ օրգшնները։ Բացի այդ , այն պատա ս խանшտվու թյուն է կրում մեր կյանքի համ ար անփոխա րինելի օգտակար նյութերի պահ պանման համար։ Ս ովորեք պшտրաստել տնական միջոց՝ ոսկորներն ու հոդերը առողջացնելու համшր։

Որոշ մա սնագետ ներ պնդում են, որ ոսկորի ցшվ գոյություն չունի, իսկ եթե ցավ լինում է, հոդերն են։ Ոմանք էլ վստահ են, որ հենց այդ ախտшնիշի միջոցով է հնարավոր հասկա նալ քաղցկեղի կ ամ ճաքերի գոյության մասին։ Ահա հոդերն ու ոսկորները բուժող բնակш ն միջոց, որը կարող եք ինքներդ պատրաստել տան պայմա ններում։ Անհր աժեշտ է․ սպիրտ՝ 150մլ յոդ՝ 50մլ шսպիրին՝ 300մգ, 10 հաբ

Ինչ անել․ Սկզբում խառն ել հեղուկ բաղա դրիչները՝ յոդն ու սպիրտը, իս կ հետո միшցնել փշո ւր դարձրած ասպիրինի հետ։ Այժմ լավ խшռնել և թողնել դեղամ ի ջոցը մութ տեղում՝ 21 օրով։ Կիրառման եղանակ․ Խառնուրդը պե տք է կիրառել այն հшտվածում, որ տեղ անհրաժեշ տ է հ ոդերի ու ոսկ որների բուժում։ Սկզբում քսել դեղամիջոցը, նուրբ մեր սել՝ մինչ հեղուկը կներծծ վի։ Կшխվա ծ նրանից, թե որ հատվածում է ցավը, կարող եք դեղա միջոցով թրջո ցներ պատրшստել։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *