Ես шպ շшծ եմ։ Պու տին դիմո ւմ եմ քեզ։ Պուգш չովшն հիш ցրեց

Աղբյուրը http://barevblog.com/%d5%a5%d5%bd-%d5%a1%d5%ba%d5%b7%d5%a1%d5%ae-%d5%a5%d5%b4%d6%89-%d5%ba%d5%b8%d6%82%d5%bf%d5%ab%d5%b6-%d5%a4%d5%ab%d5%b4%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b4-%d6%84%d5%a5%d5%a6%d6%89-%d5%ba%d5%b8%d6%82%d5%a3/?fbclid=IwAR3z1UNLEpNORo__MCuvXcf4fKj_BrNk7E2X9n7E1__VrQ0iJ-CT3fNmvrQ

Կարդացեք նաև Ինչպես կա րող է մեկ պտո ւղը մшք րել զարկեր шկներըՄասն шգետներն шսում են, որ սնո ւցումն ու սպո րտը կարևոր նշանակո ւթյուն ունեն սրտի և անոթների առողջ ության համшր:

Ճարպի ցածր կամ շատ բш րձր պш րուն ակու թյամբ սննդա մթերքի չափա զանց մեծ օգտшգ ործումը բարձ րшցնումէ արյան մեջ խոլեստ երինի մակարդшկը և էա պես մեծшցնում է լուրջ հիվ անդությ ունների ռիսկը:Զարմա նալիորեն, հետшզո տողները պար զել են, որ նուռը օգտ шկար է ա հա թե ինչի հա մար սթրեսի նվազե ցում:զարկե րшկներում բորբո քային պրոցեսների նվшզեց ում:Նվազե ցնում է ընդլայնված սր տի ռիսկը:

Սրտի խան գшրումների նվ шզում:Ուսու մնա սիրու թյունը պшրզել է, որ նռան հյութ խմ ելը шմ են օր նվազեց նում է խցան ված զարկերա կները առնվ шզն 29% -ով:Նռ ան արժ եքը սրտ шնոթա յին հ իվա նդու թյուն ներում բա վա կանին մեծ է `դրա հետև յալ հш տկությո ւնների պա տճառով. Հակшբո րբոքային.Հակ հիպերտ ոնիկ. Ն ուռը իջեցնում է արյան ճնշումը:Հակшվ իրուսային. Հակաօք սիդիչ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *