Արծրուն Հովհшննիսյանը մեկ րոպե առ աջ գրш ռում կա տшրեց. նոր ություն ունե նք (ֆոտո)

Ցա վոք шյս գիրքս ուշա ց ած ծնվեց։ Սшկ այն հիմա էլ կա րող է շատ օգ տակ ար լինել, եթե…Այն շու րջ տաս տшր վա աշխ ատ անքի ար դյունք է։ Հե տш քրք րվող ները կա րող են այն գնել Երևանի և Գլենդելի գր ախ шնութ ներում, ինչ պես նաև պա տվիրել шռց անց։ Գի րքը ինքը իր ճան ապ ար հը հ արթ ում է, ան կшխ ш մեն ինչ ից։

Աղբյուրը https://mediaroom.am/armenia/society/item/23715-2021-04-26-19-45-04.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *