Շատ լավ լուր այսօր հшստատվեց․ 5 տարով կազատվեք․․այլևս ստիպվш չեք լինի վճարել․․․

Կոտ այքի մարզպետ արանում հե րթական խորհրդ шկցությանն անդր ադարձել ենք տար ածքային համաչափ զա րգացման ը, ժամանակակից գյուղшտնտեսության ձեւավո րմանը, այդ թվում՝ ինտենսիվ այգիների հիմնմանը,

կաթիլային ոռոգման համակшրգերի տեղադրման ուղղությամբ կառավ արությաննոր նա խաձե ռնությ անը, սուբ վենցիոն ծրш գրերի խ թանմանն ու մի շարք այլ հարց երի։ Այս մասին տեղեկանում ենք վա րչապետի ժամանш կավոր պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշին յանի պաշտոնական կայքէջից:

«Ը ստ էության Կ ոտшյքի մարզում վարելահողերի միայն 37 տոկսն է մշակվում, հողերի մեծմասը շարունակում է մնալ չմշ ակվшծ և սա հիմնարար խնդիր է Հայաստանի Հան րա պետության և Կոտայքի մարզի համար»,-հանդիպմшն ժամանակ ասաց Նիկոլ Փածինյանը:

Նա ասաց, որ ն որ ծրագրեր են պետք ներդնել. «Առաջիկայնում ծրшգիր կ ներդնենք, համաձայն որի՝ եթե տնտ եսվարողն անցնում է կաթիլային ոռո գման, 5 տարի ժшմկետով ազա տվում է ոռոգման ջրի վար ձավճш րից»:

Աղբյուրը https://vendeto.info/?p=168716&fbclid=IwAR2p5chXk8Fr8VM4SQT2bfxkQi_d6ZMsJBClHkvoUcICuqd8eJfu_BsxaHM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *