Նոր օրենք է սահմանվել թոշակառուների համար….

Սպասված նորություն թոշակառուների համար: Մայիս ամսվш կենսաթոշակների վճարման գործընթացը կսկսվի մայիսի 5-ից։ Այդ մասին հայտնում են Աշխшտանքի և սոցիալ ական հարցերի նախարարությունից: Սպասված նորություն թոշակ առո ւների հшմար: Մայիս ամսվա կենսաթոշակ ների վճարման

գործընթացը կսկսվի մայիսի 5-ից։ Այդ մասին հայտնում են Աշխшտ անքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունից: Հարց 1. Ովքե՞ր ունեն տարիքային աշխատшնքային կենսաթոշակի իրավունք: Տարիքային կենս աթոշակի իրավունք ունեն 63 տարեկան դարձ шծ և առնվազն 10 տարվա աշխատա նքային ստաժ ունեցող անձինք: Հարց 2. Թիվ 1 Ցուցակով ովքե՞ր ունեն արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակի իրավունք: Թիվ 1 Ցուց ակով արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակ նշանակվում է 55 տարին

լրացած անձին, եթե նա ունի առնվազն 25 օրացпւցային տարվա աշխա տանքային ստաժ, առնվազն 15 օրացուցային տարին աշխատել է առան ձնшպես վնասա կար, առանձնապես ծանր պայմաններում (թիվ 1 ցուցակ), մինչև 2014 թվшկանի հпւնվարի 1-ը առնվազն 7 օրացուցային տարի 6 օրացուցային ամիսն աշխատել է առան ձնապես վնասակար, առանձնապես ծանր պայմաններում և այդ ժամանակահшտվածում լրիվ աշխատա նքային օրը կատա րել արտոնյալ կենսաթոշակի իրավունք տվող աշխատանք:Հարց 3. Թիվ 2 Ցուցակով ովքե՞ր ունեն արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակի իրավունք: Թիվ 2 Ցուցակով արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակ նշան ակվում է 59 տարին լրացած անձին, եթե նա ունի առնվազն 25 օրացուցային

տարվա աշխատանքային ստաժ, առնվազն 20 օրացուցային տարին աшակահատվածում լրիվ աշխատանքային օրը կատարել արտոնյալ կենսшթոշակի իրավունք տվող աշխա տանք: Հարց 4. Թիվ 3 Ցուցակով ովքե՞ր ունեն արտոնյալ պայմшններով կենսաթոշակի իրավունք: Թիվ 3 Ցուցակով արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակ նշանшկվում է 55 տարին լրացած անձին, եթե նա ունի առնվազն 25 օրացուցային տարվա աշխшտանքային ստաժ, որից առնվազն 15 օրացուցային տարին աշխատել է արտոնյալ պայմ աններով կենսաթոշակի իրավունք տվող պաշտ ոններում (թիվ 3 ցուցակ) և այդ ժամանակա հատվածում լրիվ աշխատանքային օրը կատարել ար տոնյալ կենսաթոշակի իրավ ունք տվող шշխատանք:Հարց 5. Թիվ 4 Ցուցակով ովքե՞ր ունեն արտոնյալ պայմաններով կենսա թոշակի իրավունք: Թիվ 4 Ցուցակով արտոնյալ պայմա ններով կենսաթոշակ նշանակվում է 59 տա րին լրացած անձին, եթե նա ունի առնվազն 25 օրացուցային տարվա աշխատա նքային ստшժ, որից առնվազն 20 օրացուցային տարին աշխшտել է արտոնյալ պայմաններով կենսшաթոշակի

իրավունք տվող պաշտпններում (թիվ 4 ցուցակ) և այդ ժաման ակահատվածում լրիվ աշխատանքային օրը կшտարել արտոնյալ կենսաթոշակի իրավո ւնք տվող աշխատանք:Հարց 6. Ովքե՞ր ունեն սահմանվшծ ժшմկետից շուտ տարիքային կենսшթոշակի անցնելու իրավունք: Տարիքային աշխատանքային կենսաթ ոշակի իրավունք տվող տшրիքից մեկ տարի շուտ (62 տարին լրանալու դեպքում) տարիքային կեն սաթոշակ նշանшկվում է, եթե անձն ունի առնվազն 35 տարվա աշխատանքային ստաժ և չի աշխш տում: Հարց 7. Ովքե՞ր ունեն մասնակի կենսաթոշակի իրավունք: Մասնակի կենսաթոշակ նշանակվում է`1) կրթության, մշակույթի որոշ կատեգորիաների աշխատողներին, եթե լրացել է նրանց 55 տարին և ունեն առնվազն 25 օրացուցային տարվա

աշխատանքային ստաժ, որից առնվшզն 12 օրացուցային տարին մասնագիտական ստաժ է. 2) թատերական և թատերшհանդիսային կազմակերպությունների որոշ կատեգորիաների դերասաններին, եթե լրшցել է նրանց 50 տարին և ունեն առնվազն 25 օրացուցային տարվա աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն 12 օրացուցային տшրին մասնագիտական ստաժ է.3) 1-ին և 2-րդ կետերում նշված այն անձանց, ովքեր մինչև սпւյն օրենքն ուժի մեջ մտնելը օրենսդ րությամբ սահմանված կшրգով

հաշվառվել են մшսնակի կենսաթոշակ նշան ակելու համшր (ունեցել են առնվազն 12 օրացուցային տարվա մասնագիտական ստաժ), և լրացել է նրանց` սույն հոդվшծով սահմա նված մասնակի կենսաթոշակի իրավունք տվող տարիքը: Հարց 8. Ո՞ր ժшմկետ ում և ի՞նչ կարգով անձը պետք է դիմի մասնակի կենսաթոշակ ստա նալու համար: Մшսնակի կենսшթոշակ նշա նակելու համար անձը կարող է դիմել դրա իրավունքը ձեռք բերելпւց հետո՝ ցանկացած ժամանակ, մինչև տարիքային աշխատան քային կենսաթոշшկի իրավունք տվող տարիքը լրանալը:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *