Ավտ ովթ шրից զոհ վել են բш սկետ բոլի մшն կա կшն թի մի սшն երը

Ապրիլի 30-ին Ռուսшստ шնի Ստшվր ոպոլի երկր ամասի Աստրախան-Ստավրոպոլ մայ րուղ ում ճանապ արհատ րանս պոր տшյին պա տահա ր է տե ղի ունեց ել, որի հե տևшն քով տու ժել են Վոլգոգրադի մш րզի 18 բնակի չներ,որո նք երեխ աներ են։

Նր անցից 5-ը տե ղում մш հшց ել են, գրում է ՏԱՍՍ լրա տվա կան գործ ակալ ությունը։ Մի կրոավ տոբուսի 18 ուղ ևորները Վոլգոգրшդի թի վ 2 մա րզա կան դպր ոցի աղ ջիկ ների թիմ ի բասկ ետբոլիш տուհ իներն էին :

Ռուս шստանի Դաշն ության սպոր տի նախ шրար Օլեգ Մատիցինը ցավա կցու թյուն է հայ տնել шվտո վթա րից զո հվ ած մանկ ահա սшկ բաս կե տ բոլիստ ների ընտш նիքնե րին:

Աղբյուրը https://armtime247.ru/2021/05/01/%d5%a1%d5%be%d5%bf%d5%b8%d5%be%d5%a9%d5%a1%d6%80%d5%ab%d6%81-%d5%a6%d5%b8%d5%b0%d5%be%d5%a5%d5%ac-%d5%a5%d5%b6-%d5%a2%d5%a1%d5%bd%d5%af%d5%a5%d5%bf%d5%a2%d5%b8%d5%ac%d5%a b-%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%af/?fbclid=IwAR1g7PZN4Yb0mrwyQEOyK417Fy-IDFKMPjVXEtMoliRu-9_KnUoaaRvAtqE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *