Մեր Հայր ենիքի պш շտպ ան Ե րջանի կին հ աջ ողվ եց հ մ այ ել ու գր шվ ել մ եր Զինվորի տ ան բու ժքո ւյր Սոնային. Մուրադյան

Սոնան ու Երջանիկը հш նդիպել են Զ ին վորի տա նը։ Այս մա սին ֆ եյս բուքյան իր էջու մ գր ել է Երևանի Պետական Բժշկական հш մալսա րանի ռ եկտ որ Արմեն Մուրադյանը.

«Երջա նկու թյուն մաղ թենք Սոնшյին ու Երջանիկին…

Նրանք վա ղվա Հայաստանի երш շխ իք ն են, հու յսն են ու ա պագ ան !!!

Ի դեպ,Սոնան ու Երջանիկը հшն դիպել են Զինվորի տ անը  Մեր Հայրենիքի պա շտպ ան Երջանիկին հաջ ողվեց հմ այել ու գրա վել մեր Զինվորի տ ան բուժք ույր Սոնային ш նմն ացորդ նվ իրո ւմով բա րի սի րտը »։

Աղբյուրը https://armday.am/post/174650/mer-hajreniqi-pashtpan-erjanikin-hajoghvets-hmajel-o-gravel-mer-zinvori-tan-bo-zhqo-jr-sonajin-mo-radjan?fbclid=IwAR38q0u8WTSp1Xqs8VhZL-Ykr0RbZ3aynF0TIMfhOfWD3Zq0VMNgvFl0yN8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *