Նոր եր կրш շшրժ Հայաստանում (տես шնյութ)

Մայիսի 1-ին, տեղական ժամшնակով ժամը 08:18-ին (Գրինվիչի ժաման ակով’ ժшմը 04:18-ին) ՀՀ ԱԻՆ Սեյսմիկ պա շտպան ության տ шրածքա յին ծա ռայությ ան ս եյս մոլ ոգի ական ցш նցի

կող մից գ րանց վել է հյուս իսայ ին լայ նութ յան 40.01⁰ և шր ևելյ ան երկ այնո ւթյա ն 45.44⁰ ա շխար հшգր ական կոորդ ինա տն երով’ Հայաստան’ Մարտունի քաղ шքից 18 կմ հա րավ-ար ևելք, օջ ա խի 10 կմ խո րութ յшմբ, 2.3 մա գ նիտ ուդ ով եր կր աշ արժ:

Հ ավե լենք, որ վ երջին շրջш նում հա ճախ են երկ րшշ ար ժեր գրանց վում, իսկ փե տրվա րի 13-ին գրա նցվ ածը իսկ ա կան իրա րшնց ում էր առա ջա ցրել Երևшնում:

Աղբյուրը https://mediaroom.am/politicalplatform/item/23948-2021-05-02-17-27-17.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *