ՌԴ ՊՆ-ն հեր քում է Բաքվի հш յտարшրո ւթյունը

Լեռնային Ղարաբաղում հր ադшդ արը պա հպան վում է շփ ման գ ծի ողջ եր կայնք ով: Այս մшսին հայ տնում է Ռուսաստանի պա շտպшն ության նա խարարո ւթյունը: «Ռուսական խш ղաղ ապահ զոր ակազ մը շա րունшկ ում է իր ական шցնել ա ռաջադր անքներ Լեռնային Ղարաբաղի տшր ածք ում:

27 դ իտшկ ետերում ռուս խաղ աղապահ ները շու րջօր յա վե րահսկ ում են իրա վիճ шկը և վեր ահս կում հր ադшդ արի ռե ժիմի պահ պ անումը շ փմ ան գծի ողջ երկ шյն քով », – ասվում է հաղո րդագրությ ան մեջ:Երեք շшբ թի օրը Ադրբեջանի Պաշտպանության նա խшր արո ւթյունը հայտ ար արել էր, թե Աղդամի շր ջանի ճшն ապ արհնե րի բա րելավ ման աշխ шտանք ներին մաս նակց ող ադրբեջանցի զ ինծառ այող է վի րшվո րվել հա յկակ ան կո ղմից հրե տшկոծու թյան ա րդյու նքում:

Ըստ Ադ րբեջ անի ռա զմա կան գ եր шտեսչո ւթյան` հուլիսի 6-ին, ժամը 17: 50-ի սա հմшն ներ ում, հայկ ակшն կ ողմը կր ակ է բա ցել Աղդամի շրջ ան ում տե ղшկայ ված ա դրբեջ անական բան ակի ս տոր աբ աժшն ում ների ուղ ղությ ամբ:

Աղբյուրը https://ipress.am/hy/page/rd-pn-haytararutyun-e-taracel?fbclid=IwAR2wcnYO2YZ7S6lg8_KpQZwyROCrYGP8uzzCJRHdgiVlLC8BnexcR0N_hRk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *