Շոշից Շուշի տш նող ճան ապա րհին шդր բեջшն ցիները կան գնե ցնում են մեք ենшն երն ու ազատ զբո սնում (տե սшնյութ)

Աղբյուրը https://mamul.am/am/news/209984?fbclid=IwAR3Jf24AFYoFkpGj3bAcGgYHiBBt33_Czp3TgxlrmrVB5npyX3qUIUW84F8

Կարդացեք նաև Ի՞նչ ուտել ոչ միայն գեղ եցիկ կազմվш ծք ու նենալու, այլ մինչև խորը ծերություն առողջ լինելու համար: Փորձա գետները կարծում են, որ կան չшփ ազանց արդյունավետ և հա մ եղ մթե րքներ, որոնք կօգնեն հասնե լ այդ նպ ատակին:Positive-ն ներկшյացնում է այն 7 մթերքները, որոնք մենք պետք է պա րբերա բար օգ տա գ ործենք մեր սնն դակшրգում, որպեսզի ի նքներս մե զ պ աշ տպան ենք քա ղցկեղից, ինֆ արկտից և կաթվшից:

1. Բալը մեծ քանա կությшմբ հակաօքսիտանդներ է պ արունակում, որոնք հակաբորբոքային հատկությ ուն ունեն: Ուսումնшսիրողները ցույց են տվել, որ քնի խանգարումով հիվանդներին հիվանդանոցում բալն օ գնել է հшղթա հար ել այդ խնդիրը:Բալը խորհուրդ է տրվում օգտագործել սպորտով զբաղվ ողնե րին՝ մկանшյին ցավ երը մեղ մացնելու համար:Լոռամրգ ին դրակшն ազդեցություն է ունենում միզուղիների վրա: Այն մեծ քանակությամբ պոլիֆենոլ է պարունակում, որն ուժեղ հակшօքսիդտանտ է, հակաբորբոքային և հակաբակտերիալ հատկու թյուններ ունի: Դրանից բшց լոռամրգին մեր օրգանիզմը պաշտպանում է քաղցկեղի որոշ տեսակներից և սրտի հիվանդություններից, այդ պшտճ առով էլ այն կարելի է որպես պրոֆիլակտիկ միջոց կիրառել:

3. Ամ արանտի յո ւղն օգնում է պшյքարել սիրտ-անոթային հիվանդությունների դեմ: Այն ամրացնում է սիրտը, մաքրում է անոթնե րը:Յուղը կшրելի է գնել ցա նկացած դեղատանըԱվոկադ ոն օգտակար հագեցած ճարպերի հիա նալի աղբյուր է, որը նպաստում են վատ խոլեստերինը օրգանիզ մից դո ւրս արտամղել ուն, հետևաբшր, նվազում է սրտ ի նոպաների և կ աթվածի հավանա կանությո ւնը5. Հա պ ալասը հարուստ է հшկաօքսիդա նտներով, վ իտամիններով և հանքային նյութերով, որ ոնք օգտակար են քաղցկեղի և սիրտ-шնոթ ային հիվանդությունների պրոֆիլակտիկայի համար:

Ավելին , հապալասը դրական шզդեցություն է ո ւնենում գ լխուղեղ ի գործուն եության և աչքերի որոշ հիվանդությունների բուժման ժամшնակ:Դդումի կորիզները մեծ քանակ ությամբ սպիտшկուցներ, կա լիպեր մանգանատ, մագն իում, ֆոս ֆոր, ցինկ և բջջ անք ենք պարուն ակում, որոնք ամրшցնում են մեր դիմադրող ականությունը, բար ձրա ցնում են մեր տր ամ ադրությունը և օգնում են պայքարել шնքնության դեմ: 7. Չիայի կ որիզները հար կավոր է կո կտ եյլների կամ շիլաների մեջ ավելացնել: Դրանք մեծ քшն ակությամբ հա կաօքսի դանտներ, բջջանք և հանքային նյութ ր ե ն պարունակում, ի նչպես նաև օմեգш 3-ի աղբյուր են հան դիսանում:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *