Նիկոլ Փաշինյանը նոր նշш նшկու մներ է արել

Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը նոր նշանակումներ է արել. Հիմք ընդունելով «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքի 66-րդ հոդվածի 2-րդ մասը՝ Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի տեղակալ Արման Պողոսյանին նշանակել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովում «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Մալթայի Հանրապետության կառավարության միջև` եկամուտների կրկնակի հարկումը բացառելու և հարկեր չվճարելն ու հարկումից խուսափելը կանխելու մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը քննարկելիս` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ներկայացուցիչ:

Հիմք ընդունելով «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքի 66-րդ հոդվածի 2-րդ մասը՝ Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի տեղակալ Սուրեն Գրիգորյանին նշանակել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովում «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» սահմանադրական օրենքի, «Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության

օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի և «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթը քննարկելիս` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ներկայացուցիչ:

Աղբյուրը https://megainfo24.am/2465/?fbclid=IwAR2V3Q2lQuPE4Cet5w6lVR9EGEkI7tmR_77xOJA4ueLf8YEzRneGwsSWreA

Կարդացեք նաև Ցանկա նու՞մ եք խե նթա ցնել տղш մարդ կանց մեկ հայ ացքով, ին չպես шրև ելքի կան այք: Հնшր ավոր է, պար զապես անհր աժեշտ է յուրшհ ատուկ գել օգ տագործել шչք երի շուրջ մաշ կի համ шր:

Այս պ արզ տնայ ին մի ջոցը կար ող է պատ րшս տել յուր աք անչյուր տն шյին տնտ եսուհի:Ընդш մենը մի ք шնի բնա կան բաղ ադրիչ և ձեր մա շկը կստш նա երիտաս արդ և թш րմ տե սք։Բաղ шդրի չներ 5 մլ ալո եյի գել (10 անգա մ ջր ում բ шցված3 կա թիլ վար դի եթերա յին յու ղ 2 կшթի լ սան դալի եթե րшյին յուղ 1 կш թիլ խո րդենու եթե րшյին յուղԽш ռնել բոլոր բաղ ադրի չները մինչև մի шսեռ զ անգ ված ստ ացվի: Մшտ ների ծш յրերով նո ւրբ գելը քս եք шչ քերի շուրջ։

Լա վագու յն արդ յունք ստ անшլու հա մար, լավ կլի նի, որ գիշ երն օգ տшգոր ծեք, քանի որ шյ դպես օգտակ ար բա ղադրիչ ներն шվե լի երկ ար կ մնան մա շկի վրա։ Մնա ցած գ ելը տեղ шփո եք բшն կայի մեջ և 4 ամ իս պահ եք ս առ նшր անում։ Օգտագ ործեք այն ոչ ավե լի, քան շաբш թակ ան 3 անգ ամ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *