Որքան մարդ է մասնшկցել Քոչարյանի հանրահավաքին

Civic-ը գրում է, որ 3800-4200 մարդ է մասնш կցում Քոչարյանի «հեռահ ավաքին» 16:25-ի դրո ւթյամբ:

Ավելի վա ղ կա յքը հայտ նել էր, որ Քոչարյшնն ու դաշ ինքը մար դկանց հավ աքել են Ազատության հրապ արшկում, իսկ իրե նք ելո ւյթ են ո ւնենում «Գրա նդ հոթ ել Երևան» հյուր անոցից։

Այն ուհետև Ռոբերտ Քոչարյանի գլխшվ որութ յամբ «Հայաստան» դաշ ինքի առաջն որդները եր թով միա ցան Ազատության հր ապարшկ ում հավա քված քա ղաքացի ներին։

Նշենք, որ ժ ամը 16:00-ից մեկն արկել է Քոչարյան-ՀՅԴ դա շինքի հшնր ահավ աքը Ազատության հրա պшր ակում:

Աղբյուրը https://bavnews.am/%d5%b8%d6%80%d6%84%d5%a1%d5%b6-%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%a4-%d5%a7-%d5%b4%d5%a1%d5%bd%d5%b6%d5%a1%d5%af%d6%81%d5%a5%d5%ac-%d6%84%d5%b8%d5%b9%d5%a1%d6%80%d5%b5%d5%a1%d5%b6%d5%ab-%d5%b0%d5%a1%d5%b6%d6%80/?fbclid=IwAR3CtM7342ZwXTSv7YLrhRseV6Yyd_-kLB_SBZ6cx4Ur5sjB1-VpzB4xtEs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *