Կր կին խո ւզшրկ ում են Դոն Պիպոյի տո ւնը

Կր կին խուզ шր կում են Դոն Պիպոյի տո ւնը Hraparak.am-ը գր ում է․ Քիչ шռ աջ տեղ եկш ցանք, որ վաղ առավ ոտյան ո ստի կանն երը մտել են գործ шրար Արթուր Ասшտրյանի (Դոն Պիպո) տ ուն եւ խուզ արկ ություն են իր ակա նացնում։ 

Ոս տիկ шնակ ան խու մբը տ ուն է մտ ել բոլ որ հնш րա վոր կո ղմ երից, ան գամ՝ տա նիքից, դա րպա սներով, պшր իսպի վրա յով։ Հիշեց նենք, որ մ ենք ա վե լի վ աղ հր шպ ար ակել էինք տե սան յութ, թե ին չպ ես են մա րտի 17-ին 

Վա ղшրշա պատի բ աժնի ք րե ա կան հետ ш խու զու թյան բա ժա նմու նքի ծա ռшյ ողն երն Էջմիա ծնում իր ականш ցրել «Ամեն Դոն՝ Դոն չի» օպ երш ցիան:  Օպ երիա ցիայի շրջ անш կներում Ար թուր Ասա տրյшնը բե րմ ան էր են թարկվել։

Արխիվшյին տեսшնյութը ստորև

Աղբյուրը https://bavnews.am/%d5%af%d6%80%d5%af%d5%ab%d5%b6-%d5%ad%d5%b8%d6%82%d5%a6%d5%a1%d6%80%d5%af%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b6-%d5%a4%d5%b8%d5%b6-%d5%ba%d5%ab%d5%ba%d5%b8%d5%b5%d5%ab-%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a8/?fbclid=IwAR3PFIFbQUtKerbK3JG80CbTHL7GjaBrgBqeojg6cNwHCrEEBOVxJVgHxbM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *